Toegankelijkheidsronde campus Coupure

UGent streeft naar een sociaal inclusief toegankelijkheidsbeleid. Ons streefdoel is dat onze medewerkers en studenten ongeacht hun beperking volwaardig samen met andere collega’s of medestudenten kunnen participeren, en werken of studeren in onze gebouwen.

In dat kader zijn reeds een aantal toegankelijkheidsrondes georganiseerd (in campus Ledeganck en campus Tweekerken). Die rondes waren heel leerrijk. Dankzij de input van onze enthousiaste deelnemers met een beperking (visueel, mobiel, auditief, …)  en met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) konden we de signalisatie en bewegwijzering op onze campussen optimaliseren, en konden we de obstakels in kaart brengen en wegwerken (uiteraard in de mate van het mogelijke).

Daarom zouden we graag opnieuw een toegankelijkheidsronde organiseren, deze keer in Campus Coupure van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. 

Heb je zin om deel te nemen en jouw steentje bij te dragen? Fijn! Laat het ons weten via onderstaande contactpersonen.

Wanneer

Vrijdag 31 maart van 14u-16u

Waar

Campus Coupure, Coupure Links 653, 9000 Gent.

Voor wie

  • Studenten en/of medewerkers met een beperking (visueel, auditief, mobiel, …) of met ASS
  • Ervaringsdeskundigen uit het middenveld
  • Bevoegde medewerkers

Inschrijven

Deelname kan na inschrijving via onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen

Pieter Spanoghe (Pieter.Spanoghe@ugent.be), voorzitter facultaire diversiteits- en inclusiecommissie van FBW

Badra Djait (Badra.Djait@ugent.be), coördinator diversiteit en inclusie UGent

Marie De Cordt (Marie.Decordt@ugent.be), jobstudente D&I GO