Technisch toegankelijk (over technisch toegankelijk schrijven)

Over technisch toegankelijke lay-out 

Hoe schrijf je technisch toegankelijk?  

Niet alleen de taal van je teksten zelf, ook de lay-out van je teksten kan je toegankelijk(er) maken voor een breed publiek. 

 • Met deze algemene lay-outtips verhoog je de leesbaarheid van je teksten, voor alle lezers in het algemeen en mensen met leesproblemen in het bijzonder: 
  • Creëer een rustige bladspiegel door kantlijnen en witlijnen te gebruiken. 
  • Geef houvast door voldoende tussentitels. 
  • Lijn de tekst links uit, in plaats van hem uit te vullen.  
  • Benadruk belangrijke woorden niet met hoofdletters of cursief, maar zet ze in het vet. 
  • Gebruik een schreefloos lettertype (bv. Arial, Calibri…). 
  • Zorg voor een lettergrootte tussen 10 en 14 en een interlinie van 1,15. 
  • Vermijd ingescande teksten of afbeeldingen. Die zijn soms te wazig. 
  • Gaat het om tekst op slides, dan gebruik je best lettergrootte 40 voor titels en 28/30 voor de standaardtekst.
 • Met de toegankelijkheidsrichtlijnen van AnySurfer voor webdesign, webteksten en online beeldmateriaal (zowel foto’s als video’s) bezorg je mobiele surfers, onervaren surfers en lezers met een (visuele, motorische en auditieve) beperking een prettiger leeservaring.