Prikkelarme ruimte

De universiteit erkent dat sommige medewerkers nood hebben aan een stilteplek om tussen de werkactiviteiten door tijd te kunnen maken voor korte time-outmomenten, meditatie, rust, bezinning of gebed. De ruimtes zijn bedoeld voor individueel gebruik en zijn niet verbonden aan een bepaalde religie of overtuiging. Ook studenten zijn er welkom.

Op basis van de “Pilootstudie Prikkelarme Ruimte: advies i.v.m. richtlijn en opportuniteit” van de Bouwcommissie op 23 april 2020 heeft de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen het initiatief genomen om aan de slag te gaan met het project ‘Stiltekamer’. Op basis van een bevraging bij zowel personeel als studenten bleek er behoefte te zijn aan een dergelijke ruimte.

Prikkelarme ruimte 2Prikkelarme ruimte

In afwachting van de inrichting van een Stiltekamer op elke campus kunnen medewerkers en studenten alvast terecht in de prikkelarme ruimtes van de Stad Gent.

Contact

diversiteit.personeel@UGent.be