Gendertoets: screening van beleidsteksten, reglementen en vacatures

De beleidscel Diversiteit en Gender heeft een screeningsinstrument ontwikkeld dat auteurs van teksten, beeldmateriaal en vacatures bewust maakt van mogelijke diversiteits- en genderaspecten. Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) is het eerste formele document dat met de ondersteuning van de beleidscel gescreend werd op diversiteits- en genderneutraliteit. Het nieuwe OER werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 15 mei 2009.