HeForShe@UGent

De HeForShe-campagne aan de UGent

De UGent startte een eigen HeForShe-campagne op en nam hiermee een voortrekkersrol op in Vlaanderen en België.

Aangezien dit programma wordt gedragen door personen in leidinggevende posities, willen we graag alle personen in leidinggevende posities aan het woord laten. De decanen van onze 11 faculteiten - allen mannen - hebben hiervoor een videoboodschap opgenomen en een concreet engagement uitgesproken.

De HeForShe campagne werd gelanceerd door VN-vrouwen en werft wereldwijd mannen en jongens die zich willen inzetten voor gendergelijkheid en de positie van de vrouw. Het startschot van de hele campagne was de speech die Emma Watson, de Britse actrice bekend van de Harry Potter-films, gaf bij de Verenigde Naties in New York in september 2014. In haar boodschap pleit ze voor gendergelijkheid als een zaak van de hele wereldbevolking en niet als twee tegengestelde idealen. Haar speech ging viraal op de sociale media en vandaag engageerden al 1.302.655.234 mannen zich voor vrouwenrechten, gendergelijkheid en tegen vrouwendiscriminatie. Het doel is gendergelijkheid te bereiken tegen 2030. Een nieuw programma van HeForShe, namelijk Impact 10x10x10, werd meer recent gelanceerd op het jaarlijkse Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos. Via Impact 10X10X10 worden regeringen, universiteiten en bedrijven bij de campagne betrokken als partners. Ondertussen engageerden zich wereldwijd al 13 topuniversiteiten voor deze campagne.

Organisatiecultuur

  • Het genderbeleid van de UGent hanteert het tweesporenbeleid. Dit betekent dat naast gender mainstreaming ook wordt ingezet op concrete acties. Deze dubbele aanpak wordt gekenmerkt door het integrale en structurele karakter van ons beleidsplan: het is universiteitsbreed en betreft alle geledingen. Met deze aanpak willen we impact hebben op de organisatiecultuur van de universiteit en de noodzakelijke cultuuromslag bewerkstelligen.
  • De beleidscel Diversiteit en Gender heeft een screeningsinstrument ontwikkeld dat auteurs van teksten, beeldmateriaal en vacatureberichten bewust maakt van mogelijke diversiteits- en genderaspecten.
  • Daarom zet de UGent vanuit de Beleidscel Diversiteit en Gender volop in op een verankerd aanbod van vormingen gendermainstreaming voor onderzoekers, leidinggevende, selectiecommissies, ...
  • De zichtbaarheid van mannen en vrouwen in posities waarin ze een minderheid vormen moet worden vergroot. Daarom overlegt de Beleidscel Diversiteit en Gender regelmatig met de dienst communicatie. Er is zeker nood aan vrouwelijke rolmodellen in leidinggevende posities.