Een leidraad voor genderneutrale aanstellingen, benoemingen en bevorderingen in het ZAP-kader aan de Universiteit Gent

Het universiteitsbestuur besliste in februari 2012 zich te engageren voor man/vrouw-evenwichtige UGent organen. Concreet betekent dit dat de UGent de raden en commissies die ze zelf kan samenstellen en waar ze niet gebonden is aan decreten en reglementen man/vrouw-evenwichtig zal samenstellen, dit wil zeggen dat maximum tweederde van de stemgerechtigde leden hetzelfde geslacht heeft. Vanaf 1 oktober 2012 zijn alle ZAP-beoordelingscommissies voor aanstellingen, benoemingen en bevorderingen man/vrouw-evenwichtig samengesteld.
Deze leidraad is specifiek gericht op beleidsmakers en verantwoordelijken van de Universiteit Gent. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de decanen, de vakgroepvoorzitters, de voorzitters en leden van ZAP-commissies,...