Werk- privébalans

De universiteit biedt verschillende mogelijkheden om het werk en het privéleven goed in balans te houden.

Oprichting flexpool

Faculteiten en directies kunnen een beroep doen op de flexpool in 2 situaties:

  • Tijdelijke vervangingen n.a.v. zwangerschapsverlof van ZAP-leden en dit met het oog op de continuïteit van onderwijstaken
  • Tijdelijke tewerkstelling van statutaire en contractuele ATP-leden onbepaalde duur die omwille van dringende medische of functionele redenen hun functie niet meer kunnen uitoefenen.

Vragen om gebruik te maken van middelen uit de flexpool verlopen per faculteit:

  1. De decaan bezorgt de aanvraag aan de loopbaanbegeleider van DPO
  2. DPO legt de aanvraag voor aan de commissie
  3. De decaan duidt een tijdelijke vervanger aan of er wordt een tijdelijke herplaatsing aangewend.

Parkeergelegenheid

Borstvoeding

Strijkdienst

Uitbreiding kinderopvang

Vakantiekampen

Telewerken

Elke medewerker heeft de mogelijkheid om deeltijds te werken en om thuis te werken om privé en werk te kunnen blijven combineren. Informatie over het richtgevend kader vind je op de pagina over telewerk.

Werk en Zorg

Medewerkers kunnen gebruik maken van loopbaanonderbreking en uitzonderlijk verlof om de zorg op de nemen voor een naaste (Vlaams Zorgkrediet, medische bijstand, palliatieve zorgen, mantelzorg, omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte, adoptieverlof).

Ouderschapsbeleid

Informatie over de procedures voor en na ouderschap of geboorte vindt u op de pagina Ouderschap.