Ik wil een stageplek aanbieden

Beroepsinlevingsstage voor hoogopgeleide anderstaligen

Wie kan deze stage volgen?

Werkzoekenden

 • met een uitkering of leefloon
 • met een buitenlandse herkomst van buiten de Europese Unie
 • met een permanent verblijfsstatuut
 • met toestemming om te werken in België
 • met een masterdiploma behaald in België (of gelijkwaardig verklaard door NARIC)
 • met een B2-attest van de Nederlandse taal
 • met een domicilie in Gent
 • met een beschikbaarheid van ongeveer 6 maanden om een stage te volgen met een opleidingscontract (geen arbeidscontract)
 • met een grote motivatie om werkervaring op te doen (< brief en intakegesprek)

Wat biedt de Directie Personeel en Organisatie?

 • Een stagementor voor administratieve ondersteuning
 • Een taalcoach
 • Een sollicitatietrainer
 • Een stagevergoeding voor de stagiair van ongeveer 425 euro per maand (aangevuld met ditzelfde bedrag bijgepast door de vakgroep of dienst)

Onder voorwaarde van sociaal onderzoek:

 • Vervoersonkosten voor de stagiair
 • Een laptop in bruikleen
 • Opvangkosten kinderopvang

Wat biedt de vakgroep of dienst?

 • Een boeiende stage van ongeveer 6 maanden, afhankelijk van het opleidingsplan goedgekeurd door VDAB
 • Een jobcoach die de stagiair ondersteunt bij het aanscherpen van de beroepscompetenties
 • Een stagevergoeding van ongeveer 425 euro per maand (aangevuld met ditzelfde bedrag bijgepast door DPO)

Contact

diversiteit.personeel@ugent.be

0487/97.25.58