Ontmoetingsmomenten voor ondervertegenwoordigde personeelsgroepen

De universiteit wil haar medewerkers een forum geven om ervaringen uit te wisselen en mee na te denken over knelpunten en duurzame oplossingen rond diversiteitsthema’s en inclusie. Het beoogde effect van de ontmoetingsmomenten is een gelijke kansenbeleid ontwikkelen dat ruim gedragen is en inspeelt op de actuele noden van de medewerkers.

Personeelsnetwerken aan de UGent

Netwerk trans

Verbindende ontmoetingen tussen medewerkers die zich identificeren als trans, non-binair, queer, gender-nonconforming, questioning.

Netwerk regenboog

Verbindende ontmoetingen tussen medewerkers die zich identificeren als homoseksueel, biseksueel, panseksueel, omniseksueel, polyseksueel (of -romantisch), lesbisch, heteroflexibel, queer.

Netwerk meertaligheid

Verbindende ontmoetingen tussen medewerkers met een migratieachtergrond. Deelnemers kunnen kiezen om aan te sluiten bij de Nederlandstalige groep (die voornamelijk bestaat uit personeelsleden die in België geboren zijn maar een andere thuistaal spreken dan het Nederlands) of bij de Engelstalige groep (die voornamelijk bestaat uit internationale onderzoekers, vluchtelingen, gezinsherenigers,…). Tolken worden voorzien op aanvraag.

Netwerk arbeidsbeperking

Verbindende ontmoetingen tussen medewerkers met een arbeidsbeperking. Dit kan gaan om een fysieke, zintuigelijke of mentale beperking, een leerstoornis, een psychiatrische kwetsbaarheid, een chronische ziekte. Ook herintreders (na bv. kanker of burn-out) en personen die prikkelgevoelig zijn (bv. mensen met Autisme Spectrumstoornis, hoogsensitieve personen) zijn welkom. Gebarentolken, ringleiding en redelijke aanpassingen worden voorzien op aanvraag. De activiteiten worden rolstoeltoegankelijk georganiseerd.

Opstartactiviteiten

Personeelsnetwerk Regenboog

Verbindende ontmoetingen tussen collega’s die zich identificeren als holebi.
Schrijf je in voor de lunch op dinsdag 11 oktober van 12u00-14u00

Personeelsnetwerk Arbeidsbeperking

Verbindende ontmoetingen tussen collega’s met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte.
Schrijf je in voor het ontbijt op dinsdag 25 oktober van 9u00-11u00

Personeelsnetwerk Trans

Verbindende ontmoetingen tussen medewerkers die zich identificeren als trans, non-binair, queer, gender-nonconforming, questioning.
Schrijf je in voor de lunch op dinsdag 18 oktober van 12u00-13u30

Personeelsnetwerk Vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers

Verbindende ontmoetingen tussen medewerkers die recent aangekomen zijn in België.
Schrijf je in voor de lunch op vrijdag 9 december van 12u00-14u00

Soorten activiteiten

  • Praatcafés on campus of online safe spaces
  • Themalezing- of debat
  • Awareness- of weerbaarheidstraining
  • Themawandeling in de stad Gent (Gender blender walk, regenboogwandeling, Turkije aan de Leie,…)
  • Themalunch, -drink of -picknick

 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende activiteit? Laat je dan inschrijven op de mailinglist.

Contact

diversiteit.personeel@ugent.be