Lerend Netwerk 'Duurzaamheid in het vak'

In dit lerend netwerk staat leren van elkaar en ervaringen uitwisselen centraal. Er is ook ruimte om nieuwe kennis te verwerven en/of samen te ontwikkelen. In 2019 wordt er alvast zeker rond volgende vier ‘tracks’ gewerkt:

1. Een introductie ‘ABC van de duurzaamheid’ op maat van de eigen discipline.

2. Activerende, interdisciplinaire en transdisciplinaire werkvormen om duurzaamheid te integreren in onderwijs.

3. Wicked socio-ecological problems integreren in het onderwijs van de UGent.

4. Vrije ruimte voor het verkennen van nieuwe denkpistes, plotse opportuniteiten en/of pop-up initiatieven.  

Meer info:  en