Internationalisering

De UGent is reeds lang heel actief op het internationale toneel en werd voor die pioniersrol ook al vaak gelauwerd. Zowel voor onderwijs als onderzoek werden en worden tal van succesvolle initiatieven ontplooid.

Dit zijn zowel eigen initiatieven als activiteiten binnen het kader van internationale programma’s, binnen netwerken waar de UGent aan participeert of binnen bilaterale akkoorden door de UGent aangegaan. Nu eens richten ze zich op uitwisselingsstudenten of reguliere studenten, dan weer op docenten en onderzoekers.

Samen zetten zij de Universiteit Gent op de kaart en bieden zij kansen aan eigen en inkomende studenten en personeel om internationaal en intercultureel competenter te worden, de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te boosten en op die manier mee bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Internationalisering onderwijs en onderzoek

Institutionele netwerken en associaties

Universiteit Gent zet sterk in op internationale samenwerking met verschillende belangrijke universiteits-associaties die bijdragen aan de ontwikkeling van het Europese Hoger Onderwijsbeleid.

Lees meer

Regionale platformen

De regionale platforms bieden ondersteuning en advies over samenwerking met partners in zes focusregio's.

Lees meer

ENLIGHT

  • ENLIGHT is een Europese Universiteit, een transnationale alliantie samengesteld uit 9 Europese partners onder coördinatie van UGent. ENLIGHT wil het onderwijs van de toekomst mee vorm geven en zet in op een duurzame structurele en strategische samenwerking”.

Internationale Thematische Netwerken

De internationale thematische netwerken verbinden medewerkers van de Universiteit Gent met een netwerk van internationale partners voor samenwerking rond een specifiek interdisciplinair thema in onderwijs en onderzoek.

Lees meer

Structurele Internationale Partnerschappen

De strategische institutionele partnerschappen richten zich op een universiteitsbrede samenwerking met een of meer preferentiële partners over de hele wereld.

Lees meer

Preferentiële Partnerschappen

De preferentiële partnerschappen richten zich op een universiteitsbrede samenwerking met een of meer preferentiële partners over de hele wereld.

Lees meer

Global University Campus Korea

De Ghent University Global Campus is de eerste Europese universiteit op de Songdo Global University Campus (SGUC) in Zuid-Korea. Er worden drie bachelorprogramma's aangeboden: Molecular Biotechnology, Environmental Technology and Food Technology.

Lees meer

Visie en Beleid

Contact