Mensenrechtendag, maandag 10 december

De UGent viert de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

In vijf verschillende panels discussiëren we over actuele thema’s en welke rol mensenrechten daarbij spelen. De debatten zijn voor iedereen gratis te volgen. 
Waar? Universiteit Gent, Campus Aula, Volderstraat 9.

12.30: Mensenrechten in stad en universiteit

Niet alleen de Staat, maar ook de gemeentelijke overheid en de universiteit spelen een belangrijke rol in de bescherming, ontwikkeling en promotie van mensenrechten. De toekomstige burgemeester van de stad Gent en de vicerector van de UGent bespreken het mensenrechtenbeleid van stad en universiteit.

 • 12.30 - 14.00 uur
 • Samenstelling panel:
  • Vicerector Mieke Van Herreweghe
  • (Kandidaat-)burgemeester(s) van Gent Mathias De Clercq en/of Filip Watteeuw (onder voorbehoud)
 • Moderator: Prof. Yves Haeck

14.00: Mensenrechten in onverwachte contexten

Mensenrechten bereiken vaak de media wanneer het gaat over oorlogssituaties, discriminatie, geweld tegen minderheden of de strijd tegen terreur. Mensenrechten komen we ook tegen op onverwachte plaatsen, zoals in fiscaliteit, in de ‘war on drugs’ en in de strijd tegen de klimaatverandering. Verschillende experts bespreken het belang van een mensenrechtendiscours in onverwachte contexten.

 • 14.00 - 15.30 uur
 • Samenstelling panel:
  • Wies De Graeve, Directeur Amnesty International Vlaanderen
  • Hendrik Schoukens, UGent
  • Michel Maus, VUB
 • Moderator: Prof. Eva Lievens

16.00: Mensenrechten en migratie in België

Sinds de start van de zogenaamde ‘Europese vluchtelingencrisis’ woedt in België een publiek debat over migratie en identiteit. Mensenrechten spelen in dit debat vaak een cruciale rol. Verschillende actoren in de aanpak van migratie bespreken de relevantie van mensenrechten in hun opdracht.

 • 16.00 - 17.30 uur
 • Samenstelling panel:
  • Geert De Boeck, voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  • Robert Perriëns, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank/KBM
  • Geert Verbauwhede, hoofd van de Dienst Identificatie en Verwijdering binnen de Dienst Vreemdelingenzaken
  • Kati Verstrepen, advocate en voorzitster van de Liga voor Mensenrechten
 • Moderator: Prof. Ellen Desmet

18.00: The EU and fundamental rights: the challenge of migration (in English)

Over the last years, the EU has been in constant search of a common response to the migration and refugee crises. In the face of unprecedented developments, the EU must balance its obligation to respect human rights and the political pressure coming from various Member States. Several experts discuss the EU’s actions from a human rights perspective.

 • 18.00 - 19.30 uur
 • Samenstelling panel:
  • Mrs. Borbala Szigeti, DG Migration and Home Affairs, European Commission
  • Mr. Kris Pollet ,  European Council on Refugees and Exiles
  • Prof. Dr. Sacha Garben, College of Europe
 • Moderator: Prof. Inge Govaere

20.00: Slotpanel ’70 jaar mensenrechten’

In 1948 nam de Algemene Vergadering van de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Verschillende opiniemakers treden in debat over het verleden, heden en de toekomst van de mensenrechten in België.

 • 20.00 - 21.30 uur
 • Samenstelling panel:
  • Rector Rik Van de Walle, UGent
  • Prof. Petra De Sutter, UGent
  • Prof. Sami Zemni, UGent
  • Dr. Maarten Boudry, UGent
 • Moderator: Prof. Eva Brems, UGent