Instellingsreview 2022: positief besluit

In het najaar van 2022 vond aan de UGent de instellingsreview plaats. Alle Vlaamse universiteiten en hogescholen worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De instellingsreview gaat na of de instelling op een kwaliteitsvolle manier onderwijsbeleid voert, met inbegrip van de regie om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen. Ter voorbereiding bezorgde de UGent een Kritische Reflectie aan de NVAO. Deze vindt u terug onderaan de pagina. Een internationaal samengestelde commissie bezocht de UGent tijdens twee locatiebezoeken en sprak zij met veel medewerkers, lesgevers en studenten van de UGent.

Op 22 maart 2023 werd het rapport van de Instellingscommissie overhandigd. Universiteit Gent voldoet aan alle criteria en kreeg een positief besluit. Dit betekent dat men vertrouwen heeft in het intern kwaliteitszorgsysteem van de UGent (Eigen Regie) en dat de accreditatietermijnen van geaccrediteerde opleidingen verlengd worden.

Kritische Reflectie 2022

De Kritische Reflectie  bestaat uit drie hoofdstukken en een illustratie. 

Kritische reflectie 

Instellingsreview 2016

Op 11 september 2017 kreeg de UGent een positief oordeel in de vorige Instellingsreview.

Download Kritische Zelfreflectie 2016

Onderstaande rapporten van de NVAO bevatten de resultaten:

Rankings

De Universiteit Gent scoort op wereldschaal zeer goed: in wereldrankings staan we regelmatig in de top-200.

Lees meer over rankings