Directie Informatie- en Communicatietechnologie (DICT)

De directie Informatie- en Communicatietechnologie (DICT) is verantwoordelijk voor het informatica- en telematicabeleid van de universiteit.

Directeur: Danny Schellemans

Afdeling ICT-Gebruikersondersteuning

Contact: helpdesk@UGent.be tel. 09 264 4747

Afdelingshoofd: Steven Rogge

Team Helpdesk en Accountbeheer

 • Helpdesk: ondersteuning studenten en medewerkers
 • Accountbeheer: accountgegevens en ondersteuning docenten bij het opmaken en verwerken multiple choice examens

Team Pc-Beheer en pc-shop

Afdeling ICT-Infrastructuur

Afdelingshoofd: Johan Van Camp

Team Netwerken en Telefonie

Team Systemen

 • Beheer servers met bijhorende storage
 • Beschikbaarheid netwerkdiensten
 • Backups
 • Technische ondersteuning gebruikersadministratie, multiple-choice examenverwerking,...

Team Datacenters

 • Beheer facilitaire omkadering voor servers en centrale netwerk hardware (datacenters@UGent.be)

Team High Performance Computing

 • Het HPC UGent-team ondersteunt de Gentse onderzoekers door het aanbieden van een state-of-the-art supercomputeromgeving en daaraan gekoppelde services.

Afdeling ICT-Toepassingen

Afdelingshoofd: Philippe Depoorter

De afdeling ICT-Toepassingen ontwerpt, ontwikkelt, beheert en ondersteunt software toepassingen die een UGent-brede ondersteuning bieden aan de bedrijfsprocessen binnen onderwijs, onderzoek-dienstverlening en centraal beheer.
6 teams zetten zich daarvoor dagelijks in:

Team Onderwijsadministratie

Teamleider: Evelyne De Cordier

Het team richt zich in sterke mate, maar niet exclusief op de automatisering van processen ten behoeve van onderwijsadministratie. De software toepassingen Oasis en Centauro behoren tot haar domein.
Oasis staat voor ‘OnderwijsAdministratie en Student InformatieSysteem’, ondersteunt de planning en organisatie van de onderwijsprocessen en de levenscyclus van de student van inschrijving tot afstuderen. Opleidingsprogramma’s, studiefiches, lesopdrachten, curricula, leercompetenties, puntenbriefjes, diploma’s, etc. bestaan niet zonder Oasis.
Centauro ondersteunt het inplannen van onderwijs- en examenactiviteiten, en laat ook toe om lokalen te reserveren voor allerhande activiteiten zoals interne vergaderingen, workshops, en dergelijke.

Team Onderzoek

Teamleider: Jan Verhamme

Het team is actief in het domein onderzoek en stelt toepassingen ter beschikking van de onderzoeksgemeenschap van de UGent. De software toepassing Gismo behoort tot haar domein.
Gismo staat voor ‘Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek’. Het is een ‘CRIS’ of ‘current research information system) dat informatie opslaat en beheert over de onderzoeksactiviteiten van de UGent. Onderzoeksgebonden informatie wordt verzameld, georganiseerd, toegankelijk gemaakt en verdeeld. De toepassing biedt een aanzienlijke ondersteuning van de onderzoeksadministratie:Gismo volgt de standaard voor CRIS. Dat is het CERIF model of ‘Common European Research Information Format’, voorgesteld door de EU en ontwikkeld en beheerd door euroCRIS.

Team SAP

Teamleider: Veerle De Smet

SAP is aan de UGent de de facto standaard voor software toepassingen voor centraal beheer. SAP ondersteunt tal van bedrijfsprocessen binnen personeelszaken, financieel beheer, logistiek beheer, studentenvoorzieningen, en dergelijke. Zonder SAP is er bijvoorbeeld geen boekhouding, loonberekening, aanwerving, budgetoverdrachten, facturatie van studiegelden, dienstverlening, ... .
Veel collega’s binnen de centrale administratie werken dagelijks met SAP. Zowat alle personeelsleden werken met Apollo; het portaal dat de medewerkers, leidinggevenden en financiële verantwoordelijken toelaat allerhande administratieve taken uit te voeren.
Het team SAP biedt ook deeloplossingen binnen de domeinen onderwijs- en onderzoek-dienstverlening. Deze zijn aanvullend aan de oplossingen die door de andere teams opgezet worden.

Team Beleidsinformatie

Teamleider: Bene Lamote

Het team werkt heel specifiek aan beleidsinformatietoepassingen ter ondersteuning van de beslissingsprocessen van de UGent in de context van onderwijs, onderzoek-dienstverlening, en centraal beheer. De toepassingen behoren tot de UGI software omgeving.
UGI staat voor ‘UGent Geïntegreerd beleidsInformatiesysteem’ waarbij informatie verzameld en verwerkt wordt voor het besturen, het beheersen van de organisatie, en het afleggen van verantwoording. Bij UGI gaat het over financiële informatie, informatie over onderwijs en onderzoek, etc. Deze informatie wordt grafisch en cijfermatig gevisualiseerd en ter beschikking gesteld. De informatiebronnen zijn één of meerdere databanken van en buiten de UGent. Voorbeelden van bronnen zijn: OASIS (onderwijsadministratie en studenteninformatie systeem), SAP (boekhouding, personeelszaken, gebouwen en facilitair beheer …), publieke databases.

Team Data en Applicatie Services

Teamleider: Frank Meisschaert

Het team werkt aan technische diensten of ‘services’ die in de oplossingen van de andere teams kunnen gebruikt worden. Voorbeelden zijn:

 • Data services zoals database administratie   
 • Technische diensten zoals identiteitsbeheer, digitaal ondertekenen van documenten, koppeling met betaalsystemen, kaartbeheer systemen, etc.

Het team vult ook de kerntoepassingen van de andere teams aan met kleinschalige toepassingen of aangekochte softwarepakketten. Kleinschalige toepassingen ondersteunen secundaire bedrijfsprocessen zoals op gebied van verzekeringen, risicobeheer, wervingsmogelijkheden voor alumni, fondsenwerving, etc. Met aangekochte software ondersteunt het team bv. het beheer van gebouwen, het facilitair beheer en de organisatie van congressen.

Team Samenwerkings- en Communicatie Toepassingen

Teamleider: Philippe Depoorter

Via het projectteam Sharepoint levert het team toepassingen voor functionele en cross-functionele samenwerking. Dat projectteam is een competentie centrum waarbij de Sharepoint technologie van Microsoft ingezet wordt om toepassingen en kleinere oplossingen te realiseren voor samenwerking binnen een project, een team, een dienst en de UGent. De contactpersoon is Koen Reynaert.

Via het projectteam Toepassingen Communicatie en Kennisbeheer levert het team toepassingen zoals de UGent website, het intranet, het telefoonboek en groupmail. Onder de noemer kennisbeheer maakt het projectteam toepassingen ten behoeve van kennisdeling binnen de UGent met onder meer onderwijstips en onderzoektips. De contactpersoon is Frédéric Iterbeke.

Meer detail van de aangeboden diensten kan je in de dienstencatalogus vinden op het intranet.

Afdeling ICT-Onderwijstechnologie

Contact: icto@UGent.be tel. 09 264 8570

Afdelingshoofd: Toon Van Hoecke

Team Elektronische leeromgeving

 • Voorzien van een adequate infrastructuur voor het aanbieden van het e-learning platform Minerva
 • Voorzien van een bedrijfszekere infrastructuur in overleg met de andere afdelingen binnen de directie ICT (koppeling databanken, beveiliging, ...)
 • Onderhoud van de infrastructuur
 • Ontwikkelen en verder uitbouwen van het cursusbeheersysteem binnen Minerva
 • Ontwikkelen en verder uitbouwen van de on-line toetsomgeving Curios
 • Bieden van directe gebruikersondersteuning via helpdesk
 • Bevorderen van onderwijskundige deskundigheid van gebruikers d.m.v. workshops

Team Multimedia