Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA)

De directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) staat in voor de ondersteuning van de onderwijsactiviteiten van de universiteit.

Directeur: Ilse De Bourdeaudhuij

Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Afdelingshoofd: NN

Contactgegevens:
Campus Ufo, Ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 33
09 331 00 52

Afdeling Studieadvies

Afdelingshoofd: Isabelle Lanszweert

Contactgegevens:
Campus Ufo, Ufo, 1ste verdieping
Sint-Pietersnieuwstraat 33
09 331 00 31
studieadvies@UGent.be

Uitgebreide contactinfo

Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's

Afdelingshoofd: Piet Ruyssinck

Contactgegevens:
Campus Ufo, Ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 33
09 331 00 99
studentenadministratie@UGent.be

Uitgebreide contactinfo

Afdeling Internationalisering

Afdelingshoofd: Frederik De Decker

Contactgegevens:
Het Pand
Onderbergen 1
09 264 70 02
secretariaatAIB@UGent.be

Uitgebreide contactinfo