Raad van Bestuur

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en heeft uit dien hoofde de volheid van handelings- en bestuursbevoegdheid.
De Raad van Bestuur bepaalt ook de academische en administratieve organisatie van de universiteit.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor:

 1. het bepalen van de missie en de visie van de universiteit;
 2. het goedkeuren en eventueel aanpassen van het strategisch plan;
 3. het jaarlijks vastleggen, goedkeuren en eventueel aanpassen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 4. het bepalen van de organieke reglementen.

De Raad van Bestuur kan alle andere bevoegdheden toewijzen, delegeren of verder delegeren.
De Raad van Bestuur heeft de visie en de principes met betrekking tot bevoegdheidsverdeling aan de UGent goedgekeurd.

De bevoegdheidsdelegaties zelf zijn neergeschreven in delegatiebesluiten:

De subdelegaties van de faculteitsraden zijn eveneens door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Voor de directies DOWA en DPO zijn met betrekking tot de bevoegdheidsdelegaties dienstenniveau-overeenkomsten vastgelegd.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Voorzitter: Sas van Rouveroij van Nieuwaal
 • Rector: Rik Van de Walle
 • Vicerector: Mieke Van Herreweghe
 • Ondervoorzitter: Christel Geltmeyer
 • Vertegenwoordigers zelfstandig academisch personeel:
  Benjamin Biebuyck (plv. Hildegard Vermeiren), Inge Govaere (plv. Gert Vermeulen), Isabel Van Driessche (plv. Peter Vandenabeele), Petra De Sutter (Johan Decruyenaere), Luc Taerwe (plv. Lieva Van Langenhove), Eddy Omey (plv. Carine Smolders), Ann Martens (plv. Johan Decruyenaere), Tammy Schellens (plv. Wouter Duyck), Els Van Damme (plv. Lieva Van Langenhove), Stefaan De Smedt (plv. Sarah De Saeger), Karin Raeymaeckers (plv. Piet Bracke), Herwig Bruneel (plv. Marysa Demoor)
 • Vertegenwoordigers assisterend academisch personeel:
  Muhammet Ikbal Sahan (plv. Xavier Watlhoff-Borm), Rob De Staelen (plv. Bart Mesuere),  Karolien Aelbrecht
 • Vertegenwoordigers administratief en technisch personeel:
  Tim Joosen, Erwin Plancke (plv. Alain Heursel), Stefanie Vermeire (plv. Hilde Dewulf)
 • Vertegenwoordigers studenten:
  Michiel Haegeman (plv Arne Hostens), Dries Van Langenhove (plv Mathieu Bosschaert), Sarah Van Acker (plv Zoë Vandamme), Patricia Kostadinov (Claudia Van Tricht)
 • Vertegenwoordigers openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus:
  Boudewijn Bouckaert (plv. Stefaan D'Haeze), Isabelle De Clercq (plv. Katleen Haentjens), Irina De Knop (plv. Guido Sieben), Christel Geltmeyer (plv. Geert Moerman), Luc Hamelinck (plv. Benigne Pieters), Raf Jacxsens (plv. Bert Mons), Chris Reniers (plv. Caroline Copers), Jan Steverlynck (plv. Jan Sap), Alexander Vercamer (plv. Leen Van den Neste), Jan Vercamst (plv. Sabine Slegers)
 • Vertegenwoordigers UZ Gent:
  Peter De Paepe (plv. Sabine Van daele), Geert De Smet (plv. Valerie Vinck)

 

Leden met raadgevende stem

 • Regeringscommissaris: Yannick De Clercq
 • Academisch beheerder: Mike Nachtegael
 • Logistiek beheerder: Jeroen Vanden Berghe
 • Gedelegeerd bestuurder UZ Gent: Eric Mortier
 • Afgevaardigde van Financiën: Daniël Ketels

Secretaris

Vergaderingen

De agenda, verslagen en notulen worden gepubliceerd op intranet (login vereist).

Contact