Raad van Bestuur

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en heeft uit dien hoofde de volheid van handelings- en bestuursbevoegdheid.
De Raad van Bestuur bepaalt ook de academische en administratieve organisatie van de universiteit.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor:

 1. het bepalen van de missie en de visie van de universiteit;
 2. het goedkeuren en eventueel aanpassen van het strategisch plan;
 3. het jaarlijks vastleggen, goedkeuren en eventueel aanpassen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 4. het bepalen van de organieke reglementen.


De Raad van Bestuur kan alle andere bevoegdheden toewijzen, delegeren of verder delegeren.
De Raad van Bestuur heeft de visie en de principes met betrekking tot bevoegdheidsverdeling aan de UGent goedgekeurd (Visienota RVB 2015.07.03).

De bevoegdheidsdelegaties zelf zijn neergeschreven in delegatiebesluiten:

De subdelegaties van de faculteitsraden zijn eveneens door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Voor de directies DOWA en DPO zijn met betrekking tot de bevoegdheidsdelegaties dienstenniveau-overeenkomsten vastgelegd.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Voorzitter: Sas van Rouveroij van Nieuwaal
 • Rector: Rik Van de Walle
 • Vicerector: Mieke Van Herreweghe
 • Ondervoorzitter: Christel Geltmeyer
 • Vertegenwoordigers zelfstandig academisch personeel:
  Benjamin Biebuyck, Inge Govaere, Isabel Van Driessche, Petra De Sutter, Luc Taerwe, Eddy Omey, Ann Martens, Tammy Schellens, Els Van Damme, Stefaan De Smedt, Karin Raeymaeckers, Herwig Bruneel
 • Vertegenwoordigers assisterend academisch personeel:
  Muhammet Ikbal Sahan (plv. Xavier Watlhoff-Borm), Rob De Staelen (plv. Bart Mesuere),  Karolien Aelbrecht
 • Vertegenwoordigers administratief en technisch personeel:
  Tim Joosen (plv. Ivo De Decker), Erwin Plancke (plv. Alain Heursel), Stefanie Vermeire (plv. Hilde Dewulf)
 • Vertegenwoordigers studenten:
  Michiel Haegeman (plv Arne Hostens), Dries Van Langenhove (plv Mathieu Bosschaert), Sarah Van Acker (plv Zoë Vandamme), Patricia Kostadinov (Claudia Van Tricht)
 • Vertegenwoordigers openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus:
  Boudewijn Bouckaert (plv. Stefaan D'Haeze), Isabelle De Clercq (plv. Katleen Haentjens), Irina De Knop (plv. Guido Sieben), Christel Geltmeyer (plv. Geert Moerman), Luc Hamelinck (plv. Benigne Pieters), Raf Jacxsens (plv. Bert Mons), Chris Reniers (plv. Caroline Copers), Jan Steverlynck (plv. Jan Sap), Alexander Vercamer (plv. Leen Van den Neste), Jan Vercamst (plv. Sabine Slegers)

 

Leden met raadgevende stem

 • Regeringscommissaris: Yannick De Clercq
 • Academisch beheerder: NN
 • Logistiek beheerder: Jeroen Vanden Berghe
 • Afgevaardigde van Financiën: Daniël Ketels

Secretaris

Vergaderingen

De agenda, verslagen en notulen worden gepubliceerd op intranet (login vereist).

Contact