Curriculum vitae Yannick De Clercq

Yannick De Clercq

Jonkheer Yannick De Clercq werd geboren te Gent op 28 oktober 1954. Hij is de zoon van burggravin Fernande Fazzi, ere-advocaat, overleden op 20 februari 2019 en burggraaf Willy De Clercq, ere-advocaat en minister van staat, overleden op 28 oktober 2011.

Hij is gehuwd met Ann Maes.

Hij heeft drie zonen - Mathias (26.12.1981), Gilles (11.03.1988) en Laurent (09.05.1990) -  één dochter, Alexia (03.11.1986), twee kleinzonen, Cezar (24.04.2012) en Hugo (17.11.2016) en twee kleindochters, Ariane (20.03.2014) en Giulia (04.11.2014). Ann heeft één dochter, Amber (15.03.1998).

Na het behalen van het diploma van licentiaat in de rechten aan de Gentse Rijksuniversiteit in juli 1977 vertrok hij in september van datzelfde jaar naar het Verenigd Koninkrijk. Hij promoveerde in november 1978 aan het King's College van de Londense universiteit tot master of laws. In 1977 liet hij zich inschrijven aan de balie van Gent.

Van september 1977 tot en met 31 januari 2018 was hij advocaat.

Bij K.B. van 6 juli 1987 werd hij door Zijne Majesteit de Koning met ingang van 1 juli 1987 benoemd tot regeringscommissaris bij de Rijksuniversiteit en het Universitair Ziekenhuis te Gent. Sinds 1 oktober 2018 is hij ook regeringscommissaris bij de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen en Odisee.

Van 1 januari 1995 tot 31 december 1996 en van 1 januari 2003 tot 31 december 2004 was hij voorzitter van het college van regeringscommissarissen bij de Vlaamse universiteiten.
Hij is ondervoorzitter van het college van regeringscommissarissen bij het Hoger Onderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2019 wordt hij opnieuw voorzitter van het college van regeringscommissarissen bij het Hoger Onderwijs.
Met ingang van 1 september 2019 treedt hij ook op als relatieambtenaar voor Vlerick Business School.

Bij besluiten van de Vlaamse regering d.d. 12 september 2003 en d.d. 5 september 2008 werd hij benoemd als regeringscommissaris bij de Associatie UGent. Bij Ministerieel Besluit van 19 juli 2013 werd het mandaat verlengd voor een periode van 5 jaar.

Sinds 28 augustus 1995 is hij regeringscommissaris bij de vzw Pensioenfonds van het Universitair Ziekenhuis Gent - nu Pensioenfonds UZG OFP - en sinds april 2002 bij de vzw Kinderdagverblijf UZ Gent "De Knuffelboom".

Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 werd hij benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.
Bij koninklijk besluit van 19 november 2010 werd hem tevens de Burgerlijke Medaille eerste klasse toegekend.
Het ereteken van Commandeur in de Kroonorde ontving hij bij koninklijk besluit van 5 december 2010.
Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014 werd hem het ereteken van Grootofficier in de Orde van Leopold II verleend.
Hij is lid van de vzw Vereniging van de Leopoldsorde.
Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 werd het Burgerlijk Kruis eerste klasse toegekend als beloning voor de goede en trouwe diensten door hem gedurende een diensttijd van ruim 35 jaren aan het land bewezen.

Hij is lid van de Algemene Raad van de Vlerick Leuven Gent Management School.

Van 1976 tot oktober 2007 was hij lid van de Raad van Bestuur van KAA Gent. Sinds oktober 2007 is hij er erebestuurder.
Vanaf oktober 2007 tot eind december 2015 was hij lid van de Raad van Bestuur van de cvba Artevelde-Stadion.
Sinds 16 mei 2005 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van basketbalclub Gent Dragons, later Optima Gent, nu Gent Hawks. 
Hij was van juni 2011 tot juni 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van voetbalclub Koninklijke Standaard Wetteren. Van juni 2015 tot juni 2016 was hij ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van FC Wetteren.

Hij is sinds mei 1982 lid van de Algemene Vergadering en was tot mei 2018 lid van de Raad van Bestuur van de vzw Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent.

Sinds januari 1989 is hij lid van de Raad van Bestuur van de vzw Europees Instituut.

Hij is voorzitter van de vzw Kinderhartfonds.

Hij was voorzitter van het beschermcomité 200 jaar UGent (1817 - 2017).

Hij was bestuurslid van het Liberaal Vlaams Studentenverbond, van de P.V.V.- jongeren en ondervoorzitter van de P.V.V.-Heuvelpoort en hij was secretaris van de P.V.V.-federatie Gent-Eeklo.

Hij is ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw Liberale Socio-Culturele werken Filip Van Welden.

Van mei 1982 tot mei 2019 was hij lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité van het Intercommunaal Centrum voor Informatica Cevi vzw en sinds het ontstaan tot mei 2019 bestuurder van de NV Cevi, van de NV Adinfo en van de NV Logins. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV Sebeco.

Hij is lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van het Directiecomité van de N.V. Incubatie- en Innovatiecentrum UGent.

Hij was verschillende jaren lid van de raad van bestuur van Ethias en van het raadgevend comité van Ethias Co..

Hij is bestuurder en lid van het remuneratiecomité van Poolstok (voorheen Jobpunt Vlaanderen).

Op 24 april 1983 werd hij tot gemeenteraadslid verkozen. Hij was gemeenteraadslid van 27 mei 1983 tot 25 april 1989. Van 27 mei 1983 tot en met 19 december 1987 was hij schepen van financiën, stadseigendommen en toerisme van de stad Gent.

Van 13 oktober 1985 tot 13 december 1987 was hij plaatsvervangend volksvertegenwoordiger.

Van december 1985 tot en met 30 juni 1987 was hij adviseur voor juridische aangelegenheden van de heer Louis Waltniel, vicevoorzitter van de Vlaamse regering en Vlaams minister van financiën en begroting.

Van 4 december 2004 tot begin november 2008 was hij verkozen tot bestuurslid van Open Vld Gent, van het Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen van Open Vld en tot lid van het Nationaal Partijbureau van Open Vld. Hij is bestuurslid van de Liberale Associatie Gent.

Van februari 1995 tot mei 2001 was hij juridisch adviseur van de Raad van Bestuur van de vzw Kliniek-Polikliniek Institut Moderne en sinds mei 2001 is hij lid van de Raad van Bestuur van de vzw Institut Moderne.

Hij is erelid van de International Club of Flanders (ICF) en lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Theater Tinnenpot Kunstencentrum.

 

Adres :