Feiten en cijfers

De voorbije 200 jaar telde de UGent vele eminente wetenschappers zoals Nobelprijswinnaars Corneel Heymans en Maurice Maeterlinck, Leo Baekeland, Joseph Guislain, Walter Fiers, Marc Van Montagu, Peter Piot, Marleen Temmerman, Etienne Vermeersch,...

Je vindt ook heel wat prominenten onder onze afgestudeerden, zoals Robert Cailliau (pionier van het internet), Dirk Frimout (astronaut), Gerard Mortier (opera-intendant), Peter Piot (Verenigde Naties), Jacques Rogge (oud-voorzitter IOC) en Guy Verhofstadt (minister van Staat).

In 2017 viert de UGent haar 200e verjaardag als top 100 universiteit met meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden.

We zijn een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Meer dan 100 vakgroepen bieden ruim 230 opleidingen aan. Disciplines als biotechnologie, aquacultuur, micro-elektronica en geschiedenis genieten wereldfaam.

Geschiedenis

Plechtige opening in 1817

Copyright: Rijksmuseum, A'dam
Copyright: Rijksmuseum, A'dam
De universiteit werd opgericht door koning Willem I van Oranje in 1816 en plechtig geopend op 9 oktober 1817. Het eerste professorenkorps telde 16 leden, 190 studenten schreven in voor de 4 faculteiten: Letteren, Rechten, Geneeskunde en Wetenschappen.

Herstel na 1830

Door de politieke scheiding met Nederland werden de faculteiten Letteren en Wetenschappen afgeschaft. Het zou 35 jaar duren vooraleer het bevolkingspeil van 1830 terug werd bereikt.

Vernieuwing vanaf 1876

Het onderzoekswerk doet zijn intrede. Onder het professorenkorps enkele eminente persoonlijkheden: de fysicus Plateau, de fysioloog en aliënist Guislain, de historicus Pirenne, enzovoort.

Eerste vrouw in 1882

In 1882 kwam Sidonie Verhelst als eerste vrouw aan de UGent studeren. De Brusselse Emma Leclercq, die al een kandidaatsdiploma in de natuurwetenschappen van de ULB op zak had, was de eerste vrouw die het einddiploma behaalde.

Nobelprijs voor Maurice Maeterlinck in 1911

Dichter, toneelauteur, essayist, vertaler en UGent-alumnus Maurice Maeterlinck ontving de Nobelprijs voor de Literatuur onder andere voor de impact van zijn toneeldebuut La Princesse Maleine.

Geschiedenis 2Vernederlandsing in 1930

De vernederlandsing van de universiteit vond plaats in 1930, toen België zijn 100-jarig bestaan vierde. Het neerhalen van de taalbarrière vormde een belangrijke stap naar democratisering en wetenschappelijke ontplooiing.

Nobelprijs voor Corneel Heymans in 1938

Professor Corneel Heymans kreeg als enige Vlaming in 1938 de Nobelprijs voor zijn ontdekkingen op het gebied van de ademregulatie.

RUG wordt UGent in 1991

Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap hertekent het universitaire landschap: de RUG krijgt haar nieuwe naam Universiteit Gent of 'UGent' en krijgt ook een grotere autonomie.

Oprichting AUGent in 2003

De Associatie Universiteit Gent of AUGent wordt officieel opgericht. De Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen tellen samen 60 000 studenten en 8 500 personeelsleden.

Integratie hogeschoolopleidingen in 2013

 Een 40-tal academische opleidingen van de hogescholen binnen de AUGent wordt overgebracht naar de UGent. De universiteit wordt in 1 klap 6.800 studenten, 600 personeelsleden, enkele campussen in Gent én een campus in Kortrijk rijker. Professor Anne De Paepe wordt op 1 oktober de eerste vrouwelijke rector van de UGent.

Vandaag

De UGent is met meer dan 42.000 studenten en 9.000 personeelsleden een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Meer dan 100 vakgroepen bieden hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. Disciplines als biotechnologie, aquacultuur, micro-elektronica en geschiedenis genieten wereldfaam.

De UGent is actief in de regio in en rond Gent, maar heeft ook campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende én Zuid-Korea.

Bron: Universiteitsarchief - UGentMemorie

Studenten

Er zijn 11 faculteiten, met meer dan 42.000 studenten:

(Cijfers: oktober 2017)

Medewerkers

Er zijn ongeveer 9.000 personeelsleden tewerkgesteld aan de UGent:

 

personeel_faculteit.jpg


UZ Gent  telt ongeveer 6.000 extra medewerkers.

Internationaal

De UGent telt jaarlijks ruim 4.000 buitenlandse studenten, uitwisselingsstudenten inbegrepen.

Van de ongeveer 9.000 personeelsleden bezit ongeveer 10% een niet-Belgische nationaliteit. De grootste groep buitenlandse medewerkers bestaat uit doctoraatsbursalen, navorsers en postdoctorale onderzoekers.

Faculteit% buitenlandse studenten
Letteren en Wijsbegeerte 11%
Recht en Criminologie 5%
Wetenschappen 23%
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 5%
Ingenieurswetenschappen en Architectuur 14%
Economie en Bedrijfskunde 6%
Diergeneeskunde 32%
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 5%
Bio-ingenieurswetenschappen 24%
Farmaceutische Wetenschappen 4%
Politieke en Sociale Wetenschappen 10%

Financiën

Inkomsten

  • ca. 410 miljoen euro/jaar
  • 49% toelage van de Vlaamse Gemeenschap

Uitgaven

  • 58% personeelskosten
  • 35% werkings- en uitrustingskosten
  • 7% afschrijvingen

Bron: jaarverslag Blik op UGent

Zie ook: Giften aan de Universiteit Gent

Rankings

Rankings zijn een verleidelijke, eenvoudige en soms ook wel spannende methodes om de kwaliteit van hoger-onderwijsinstellingen in kaart te brengen. Op basis van een aantal parameters krijgt elk van de instellingen een score.