Aanvragen bruikleen voor externe tentoonstellingen

Werken van de Universiteitsbibliotheek kunnen eventueel ontleend worden in het kader van een tentoonstelling. Deze zijn wel onderworpen aan strikte voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen. Aanvragen voor bruikleen dienen via onderstaand aanvraagformulier ingediend te worden, minstens vier maanden voor aanvang van de tentoonstelling.

Contact

Femke Van der Fraenen
Universiteitsbibliotheek Gent
Rozier 9, 9000 Gent
tel. +32 9 264 94 55
tentoonstellingen@mail.lib.ugent.be