Universitaire collecties en archief

De Universiteit Gent beschikt over diverse collecties en musea. Deze collecties bewaren en/of tonen objecten die nauw aansluiten bij onderzoek en onderwijs aan de UGent.

Vele van deze collecties vinden hun oorsprong bij de oprichting van de universiteit in 1817.

Meer info over de geschiedenis van de UGent

Universiteitsarchief

De collectie van het Universiteitsarchief omvat de archieven van de bestuursorganen, de administratie, de faculteiten, de vakgroepen, de universitaire verenigingen en een studentenarchief.

Website Universiteitsarchief

Gentse Universitaire Musea

museum-dierkundeHet samenwerkingsverband Gentse Universitaire Musea staat in voor de coördinatie van gezamenlijke activiteiten van de universitaire collecties.

De universitaire musea worden in de toekomst samengebracht in een eengemaakt universitair museum.

Collecties Academisch Erfgoed

In het kader van het project Academisch Erfgoed in Vlaanderen werden een groot aantal van de universitaire collecties in kaart gebracht.

Aanmelden van collecties, academisch erfgoed en/of schenkingen: MuseumCollections@UGent.be of 09 264 49 30.

 • Biomedische Bibliotheek
 • Collectie Cartografie
 • Collectie Dialectbanden
 • Collectie Diatomeeën
 • Collectie Didactisch Materiaal (experimenteercentrum J.J. Verbist)
 • Collectie Diergeneeskundig
 • Collectie Draad- en Plaastermodellen
 • Collectie Farmacie
 • Collectie Instituut voor Psycho-acoustica en elektronische muziek (IPEM)
 • Collectie Micro-organismen
 • Collectie Mineralen en Gesteenten (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)
 • Collectie Mineralen en Gesteenten (Faculteit Wetenschappen)
 • Collectie Pathologie
 • Collectie Plasmiden en Genetisch materiaal
 • Collectie Wiskunde
 • Imaginair Museum Dierick: Jeroen Bosch (info via Mieke Dutré)
 • Woordenboek Vlaamse Dialecten (WVD)

Andere collecties

UGentMemorie

UGentMemorie is het virtuele geheugen van de UGent. Het brengt herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de universiteit bij elkaar. Rode draad doorheen UGentMemorie is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa.

Website UGentMemorie

Fotoblog patrimonium UGent

De vaak onbekende of verborgen schatten van de UGent worden gedocumenteerd in verschillende fotoreeksen: op de fotoblog kan je mee wandelen doorheen ons patrimonium.