Samenwerkingsverband 'Gentse Universitaire Musea'

Als eerste stap naar een eengemaakt universitair museum werd het samenwerkingsverband De Gentse Universitaire Musea opgericht.

Op 31 januari 2013 heeft het Bestuurscollege van Universiteit Gent het interfacultaire Samenwerkingsverband met Eigen Benaming 'Gentse Universitaire Musea - GUM' goedgekeurd en verankerd als autonome organisatie binnen de Gentse universiteit. De bedoeling van het samenwerkingsverband is om de werking van de verschillende (reeds bestaande) musea aan Universiteit Gent beter op elkaar af te stemmen en om een gemeenschappelijke werking uit te bouwen op vlak van publieks- en collectiebeleid, inventarisering, bruikleen, tentoonstellingen, etc.

De samenwerking tussen de musea van Universiteit Gent is niet nieuw. Sinds 2010 vindt er tweemaandelijks overleg plaats tussen de collectiebeheerders van de 'Gentse Universitaire Musea'. Dit resulteerde reeds in een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals bv. een gecoördineerde deelname aan Erfgoeddag en de Nacht van de Gentse Universitaire Musea (24 februari 2012). De oprichting van het officiële Samenwerkingsverband verankert deze samenwerking nu stevig in een nieuwe structuur.

Deelcollecties

Projecten

Het samenwerkingsverband coördineert de gemeenschappelijke activiteiten en projecten van de deelcollecties.

Contact

Samenwerkingsverband 'Gentse Universitaire Musea'

Campus 'De Sterre'
Krijgslaan 281, gebouw S30
9000 Gent

MuseumCollections@UGent.be
T 09 264 49 30 (intern 49 30)