Projecten van de 'Gentse Universitaire Musea'

De 'Gentse Universitaire Musea' hebben een aantal gemeenschappelijke projecten lopen.

Voorbereidende studie tot het oprichten van een nieuw universiteitsmuseum

dit vierjarige project (t.e.m. juni 2016) werd goedgekeurd door de werkgroep Wetenschapscommunicatie en –popularisering van de Afdeling Communicatie van Universiteit Gent. De bedoeling van dit project is om te onderzoeken wat de vereisten en wenselijkheden zijn voor een nieuw (overkoepelend) universiteitsmuseum, in het algemeen en voor Universiteit Gent in het bijzonder. Om die reden worden ook enkele ‘contactmomenten’ georganiseerd, zoals een colloquium en gemeenschappelijke tentoonstellingen. Meer info (pdf).

Academisch erfgoed Vlaanderen

in het kader van een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de UGent, de KUL, de UA en de VUB werd in het verleden een aanzet gegeven om het academisch erfgoed  aan deze instellingen in kaart te brengen. Door de dienst Kunsten en Erfgoed werd een projectsubsidie voor een cultureel-erfgoedproject goedgekeurd (promotoren UGent: Prof. Dr. Danny Segers en Isabel Rotthier) voor de periode maart 2013 - februari 2014 om

  1. een studie te maken om een online Academisch Erfgoedportaal op te stellen,
  2. de topstukken uit de verschillende academische collecties te identificeren,
  3. het academisch erfgoed bij de associaties in kaart te brengen en
  4. publieksactiviteiten rond academisch erfgoed bij het brede publiek onder de aandacht te brengen

Samenwerking in U4

de U4 is een consortium tussen Universiteit Gent en de universiteiten van Uppsala (Zweden), Groningen (Nederland) en Göttingen (Duitsland). Binnen de U4 proberen de universiteitsmusea van de 4 universiteiten een actieve samenwerking op te starten. Aan UGent wordt de U4-samenwerking gecoördineerd door de afdeling Internationale Betrekkingen. Een vergadering van de verantwoordelijken van musea en collecties van de U4 partners is gepland in Gent voor 19 - 21 juni 2013.

Wetenschap zet de ToonGemeenschappelijke tentoonstelling: 'Wetenschap zet de Toon'

Tussen 11 oktober 2013 en 28 mei 2014 komt u in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in de tentoonstelling ‘Wetenschap zet de toon’ meer te weten over geluid en muziek en de invloed van de wetenschap hierop. We staan stil bij de natuurkundige basisprincipes zoals trillingen, frequenties, resonantie, … Verder laten we ook zien hoe en waar deze principes gebruikt worden in de (hedendaagse) muziekwereld en slaan we de brug naar de dieren- en plantenwereld. Hoe maken dieren gebruik van dezelfde natuurkundige principes voor de productie van geluid en waarom? Hoe produceren en observeren dieren geluid? Welke houtsoorten worden gebruikt bij de bouw van muziekinstrumenten? Hoe veranderden onze muziekinstrumenten door de jaren heen en wat leert de niet-westerse wereld ons over het ontstaan en gebruik van muziek? Het zijn maar enkele van de vragen die aan bod komen in deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling.

Meer informatie op de website van de tentoonstelling.

Colloquium ‘Positioning Academic Heritage. Challenges for Universities, Museums and Society in the 21st Century’

als onderdeel van het project ‘voorbereidende studie tot het oprichten van een nieuw universiteitsmuseum’ organiseert het GUM op zondag 17 – woensdag 20 november 2013 dit wetenschappelijke colloquium. Het colloquium brengt verschillende wetenschappers en professionals uit het brede veld van universiteitsmusea, academisch erfgoed, publiekswerking en (cultuur- en/of museum)management bijeen, om te reflecteren over vier thema’s. Meer informatie op de website van het colloquium.

Het Wonderkabinet

kunstenaar Tom Liekens en curator Frank Herreman waren zo verbluft door de rijkdom en de schoonheid van de Gentse universitaire collecties  dat ze samen met de GUM en andere diensten binnen Universiteit Gent de handen in elkaar hebben geslagen voor de organisatie van de tijdelijke tentoonstelling 'Het Wonderkabinet. In de zomer van 2014 zal deze tentoonstelling in de Dominicaner bibliotheek van het Pand te Gent open zijn voor het publiek. Talloze stukken uit de Gentse universitaire collecties worden geconfronteerd met de eigentijdse werken van Tom Liekens en andere Belgische kunstenaars en creëren zo een wonderkabinet, een confrontatie van kunst en wetenschap. Verwondering, magie en beleving staan centraal.