PermanentieCentrum (PerC)

U kan bij het PermanentieCentrum (PerC) 24u/24 terecht. 

Voor noodgevallen op (09 264 88) 88View on Stalhof

 • Bedreiging van personen, brand, ontploffing, bommelding
 • Medisch noodgeval, ongeval met gevaarlijke stoffen
 • Ernstige elektrische pannes, ernstige wateroverlast, perso(o)n(en) opgesloten in lift, ...
 • Schokkende gebeurtenissen
 • ...

Niet-dringende hulp: 

09 264 71 25

permanentie@ugent.be
Stalhof 6
9000 Gent


Hulp nodig bij Monitoring toestellen?


Zorg ervoor dat u volgende info kunt meegeven: Entrance of the Emergency Centre

 • WIE: uw naam en contactgegevens
 • WAT: de aard van het incident
 • WAAR: de exacte locatie van het incident (volledig adres, site, gebouw, verdieping, lokaalnummer, ...)
 • ERNST van het probleem
 • HULP die u wenst* (brandweer, ziekenwagen, politie,...) + info over hulp die eventueel al ter plaatse is (EIP,...)
 • SLACHTOFFERS: aantal vermisten/gewonden, aard verwondingen,...
 • STOFFEN: welke gevaarlijke stoffen zijn betrokken
 • CONTACT: wie kan ter plaatse worden gecontacteerd

* Ook als een incident onder controle is zonder hulp van buitenaf, brengt u het PerC op de hoogte! Dit omwille van herstel, verzekering, aansprakelijkheid,...

Als alle gevaar is geweken, contacteert u het PerC via het gewone nummer of e-mail.

Reactie van het PerC

Bij het ontvangen van uw (nood)oproep onderneemt het PerC onmiddellijk actie:

 • Inwinnen van informatie via gerichte vragen
 • Analyseren van de ontvangen informatie
 • Uitvoeren van basishandelingen, zoals:
  • interne diensten verwittigen
  • hulpdiensten oproepen
  • mensen ter plaatse sturen (bewaking, huisbewaarder, technische ploeg,...)
  • info ter beschikking stellen in een databank

Artikels over het Permanentiecentrum

 • 11-06-2021: 

“Who you gonna call?” Het Permanentiecentrum is er 24/7 voor alle UGent’ers