Blik op UGent / Focus on Ghent University

Cover interactieve versie Blik op UGent'Blik op UGent' is de corporate brochure van de Universiteit Gent en tevens hét visitekaartje van de universiteit naar externen.

In ‘Blik op UGent’ stellen we onze hogeronderwijsinstelling voor. De UGent is een ondernemende universiteit met internationale uitstraling. ‘Durf Denken’ is ons credo: we hebben een stevige boon voor studenten en personeelsleden met een kritische zin. Pluralisme en maatschappelijk engagement zijn historisch gegroeide bouwstenen. Diversiteit, participatie en onafhankelijkheid vormen de rode draad in het beleid.

In 'Blik op UGent' lees je meer over onze kernopdrachten: onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. De universiteit is een unieke biotoop van academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek is onmisbaar om onze toonaangevende en vernieuwende rol te blijven spelen.

Cover interactieve versie Focus on Ghent UniversityOok de sterke band van de UGent met de stad en regio komt in ‘Blik op UGent’ aan bod. Samen met onze lokale en (inter)nationale partners spelen we een belangrijke rol als katalysator van innovatie op alle vlakken. Ten slotte werpen we in deze publicatie een blik op de studentenvoorzieningen en de rol van de UGent als grootste werkgever in Oost-Vlaanderen.

Brochures bestellen

Alle UGent-personeelsleden kunnen gratis exemplaren van 'Blik op UGent' en 'Focus on Ghent University' bestellen bij de afdeling Communicatie voor interne en externe doeleinden (congressen, symposia, binnen- en buitenlandse bezoeken, opendeurdagen, tentoonstellingen, ...). Tot 100 exemplaren gebruik je het bestelformulier; wil je meer dan 100 exemplaren, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via

Bestelformulier 'Blik op UGent' en 'Focus on Ghent University'

Contact

Directie Communicatie en Marketing
communicatie@ugent.be

  • Het uitgebreide jaarverslag van de UGent is verkrijgbaar op verzoek via e-mail naar communicatie@ugent.be. Let wel: de meest recente versie van het uitgebreide jaarverslag dateert van 2018.