Voor wie?

Voor eerste inschrijvers uit alle faculteiten

  • Studenten met faalangst of uitstelgedrag
  • Studenten die de eerste zijn in de familie die hogere studies aanvatten
  • Studenten met het statuut van werkstudent
  • Studenten met een gezinslast of mantelzorgers
  • Studenten met een andere moedertaal
  • Studenten met een buitenlands (secundair of hoger) diploma
  • Studenten met een atypische vooropleiding (BSO, TSO, KSO, examencommissie) of twijfels over de voorkennis (wetenschappen, talen, wiskunde, …)
  • Studenten met een functiebeperking (fysieke beperking, leerstoornis, chronische ziekte, …)
  • Studenten in een moeilijke (thuis)situatie of met het gevoel er soms alleen voor te staan
  • Studenten met topsportstatuut, politiek mandaat, kunstenaarsstatuut