Helpdesk voor mentoren

Heb je als mentor zelf nood aan een coachmoment? Loop dan niet te lang rond met jouw bezorgdheden!

Je kan bij een heel team van medewerkers terecht, op élk moment in het academiejaar en in het bijzonder op de helpdeskdagen maandag 12 december 2016 en maandag 13 maart 2017 van 8u-20u.

Maak best een afspraak zodat we je goed kunnen ontvangen.

Helpdesk praktijk

Met jouw vragen rond de dagdagelijkse praktijk van mentoring (onverwachte stopzetting van de studies, acute noodsituatie, hoe feedback geven, hoe mentee aanzetten tot zelfregulerend leren, communicatie, bereikbaarheid, financiële situatie, heimwee, vooroordelen en racisme en discriminatie, pendelen, studeeromgeving, fysieke en mentale gezondheid, vriendenkring en sociaal netwerk, onrespectvol gedrag, …) kan je terecht bij:

coachingendiversiteit@ugent.be
Lammerstraat 35
0472/992 881 (ook per sms bereikbaar – vermeld dan steeds jouw naam)
09/264 98 26 (Sünbül Karakaya)
09/264 98 27 (Marieken De Munter)

Ook ondersteuning mogelijk in het bijzonder voor vlindermentoren.

Helpdesk functiebeperking

Met jouw vragen rond de ondersteuning van een mentee met een ontwikkelingsstoornis (bv. dyslexie, dyscalculie, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis …), een auditieve, visuele, motorische of psychiatrische beperking of studenten met een chronische ziekte en vragen rond de attestering, begeleiding en het aanvragen van examenfaciliteit of redelijke aanpassingen kan je terecht bij:

 • Voor studenten van de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen:
  charlotte.delange@ugent.be
  Stalhof 6 - 9000 GENT
  09 264 72 66      
 • Voor studenten van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Bio ingenieurswetenschappen en Politieke en Sociale Wetenschappen:
  ruth.cnockaert@ugent.be
  Stalhof 6 - 9000 GENT
  09 264 72 69      
 • Voor studenten Campus Kortrijk:
  Evy.Vanderbrugghen@ugent.be
  Graaf Karel de Goedelaan 5 - 8500 KORTRIJK
  056 24 12 19

Helpdesk studiecoaching

Met jouw vragen rond studievoortgang (vakinhoudelijke begeleiding, blokplanning, examenplanning, faalangst, uitstelgedrag, studiemethode, studiekeuze, geheugenoefeningen, leerkrediet, ontoereikende voorkennis, studiepakket, motivatie, attitude…) kan je terecht bij jouw facultair aanspreekpunt:

Contactgegevens facultaire aanspreekpunten

Helpdesk taal

Met jouw vragen over het schrijven van een goede portfoliotaak (=academische reflectienota  waarin je argumenteert, citeert, verbanden legt, structureert…) kan je terecht bij:

Annemarie.Leuridan@UGent.be
Lammerstraat 35
09 264 98 66
Taaladvies UGent


Neem ook een kijkje op www.ugent.be/taaladvies

Helpdesk ICT-ondersteuning portfolio

Met jouw vragen over de technische opbouw van het portfoliosjabloon kan je terecht bij:

Guillaume.Tuytschaever@UGent.be
Lammerstraat 35
09 264 98 23
Beleidscel Diversiteit en Gender

Bekijk op Minerva alvast de tutorial!

Helpdesk theorie

Met jouw vragen over de academische hoorcolleges, de inhoud van de portfoliotaken of de reader op Minerva kan je terecht bij:

Geert.VanHove@UGent.be (hoorcollege rond Diversiteit)
Begijnhoflaan 464
09 331 03 10      
09 331 03 12
Vakgroep Orthopedagogiek

Hilde.VanKeer@UGent.be (hoorcolleges rond Coaching, Zelfregulerend Leren (ZRL) en Reflectie)
Henri Dunantlaan 2
09 264 86 62
09 331 03 18
Vakgroep onderwijskunde