STAP 3: online vragenlijst

Vul de online vragenlijst zo volledig mogelijk in zodat we wat achtergrondgegevens kennen voor een optimale match.

Opgelet! Heb je de infosessie niet bijgewoond?

Bekijk dan eerst de video-opname onder stap 1. Je wil immers zeker zijn dat je goed weet wat mentoring inhoudt.

Lukt het niet de link te openen? Gebruik dan een andere browser (Mozilla, Chrome).