Registratie van kansengroepen aan de UGent

Meten is Weten: waarom registreren?

Registratie van kansengroepen is noodzakelijk om te weten in welke mate studenten uit kansengroepen deelnemen aan het hoger onderwijs en of hun participatiegraad verhoogt door het gevoerde diversiteitsbeleid. Voor de registratie van kansengroepen volgt de UGent het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 15 april 2008. Dit advies stelt dat de registratie van kansengroepen best gebeurt door de hogeronderwijsinstellingen zelf bij de eerste inschrijving en met respect voor de privacy van de student. Volgens deze manier van registreren vullen alle studenten eenzelfde vragenlijst in, waarna via zoekacties studenten uit kansengroepen uit een databank kunnen worden gefilterd. De beleidscel Diversiteit en Gender werkte daarom in samenwerking met de studentenadministratie van de UGent aan een bijsturing van het bestaande inschrijvingsformulier zodat kansengroepen geregistreerd kunnen worden vanaf het academiejaar 2009-2010.

Definities van kansengroepen

De UGent volgt het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 10 februari 2009 wat betreft het aantal kansengroepen en de definities voor deze groepen. Ze voegt er zelf nog vluchtelingstudenten aan toe als extra kansengroep. De beleidscel Diversiteit en Gender onderneemt niet voor elke kansengroep acties en projecten, maar vindt het wel belangrijk de grootte van al deze kansengroepen te kennen.

Instroomcijfers van kansengroepen in 2011-2012

Het academiejaar 2011-2012 is het derde jaar op rij dat de UGent kansengroepen registreert. We onderzochten alle studenten die zich in 2011-2012 voor het eerst aan de UGent inschreven in een bachelor- of masteropleiding, inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma’s. Een aantal vragen in het inschrijvingsformulier bevroegen gevoelige informatie: 84 procent van de nieuwe studenten (of 6.140 studenten) had hier geen probleem mee en stelde deze informatie vrijwillig ter beschikking.  Op basis hiervan komen we tot de volgende instroomcijfers voor kansengroepen aan de UGent:

Instroom kansengroepen 2011-2012 Doorstroomcijfers van studenten gestart in 2010-2011

Wat betreft de doorstroom van kansengroepen analyseerden we het studiesucces van de nieuw ingeschreven studenten in 2010-2011 aan de UGent in bachelor- en masteropleidingen, inclusief voorbereidings- en schakelprogramma's die hun gegevens vrijwillig ter beschikking stellen en die 60 studiepunten opnamen. De totale groep UGent studenten haalt een gemiddeld studiesucces van 66%, of: verwerft 40 van de 60 opgenomen studiepunten. Het gemiddeld studiesucces ligt binnen alle kansengroepen, met uitzondering van de werkstudenten, lager.

Doorstroom kansengroepen 2011-2012