Projecten Diversiteit in de Universiteit Gent

Universal Design for Learning

De beleidscel Diversiteit en Gender organiseert  tijdens het academiejaar 2013-2014 een project rond Universal Design for Learning. Het project omvat een coachingtraject voor 20 lesgevers uit de verschillende faculteiten.

Projectoproep (pdf)

Het traject wordt begeleid door medewerkers van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Meggie Verstichele en Katrien De Munck gaven een presentatie (pdf) over hoe lesgevers aan de slag kunnen gaan met UDL.

De diversiteitsprojecten in faculteiten en administraties van de UGent

 • Academisch wiskunde-Nederlands. De abstracte wiskundetaal krijg je niet makkelijk onder de knie. Dit project wil studenten met een andere moedertaal dan het Nederlands daarbij helpen. (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur)
 • Sociale begeleiding van master- en doctoraatstudenten uit ontwikkelingslanden. Deze studenten krijgen extra steun om hun weg te vinden in onze samenleving. (Afdeling Onderzoekscoördinatie)
 • Toenemende diversiteit in de faculteit Wetenschappen. Dit project wil allochtone leerlingen uit het secundair onderwijs warm maken voor wetenschappelijke studierichtingen. (Faculteit Wetenschappen)
 • Afstuderen als universiteitsalumnus met een functiebeperking. Welke invloed heeft zo’n beperking op studenten en hun carrière? (UCBO-UCRO en faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
 • Diversiteit in de Kinderuniversiteit. Een project gericht op allochtone en kansarme kinderen van 10-12 jaar én hun ouders. (Afdeling Communicatie )
 • Kiezen doet verliezen? Een onderzoek naar de horizontale seksesegregatie aan de UGent. Waarom zit de ene richting vol mannen, en de andere vol vrouwen? (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen)
 • Feel@home in a University Home. Voor internationale studenten en gasten zijn onze studentenhomes – letterlijk – vreemd terrein. Dit project geeft hen duidelijke informatie. (Afdeling Huisvesting)
 • Studiebegeleiding aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - uitbreiding naar alle ‘eerstejaarsstudenten’. Veel buitenlandse studenten komen pas vanaf hun masteropleiding naar België, maar ook zij verdienen uitgebreide begeleiding. (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)
 • Werkstudenten in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Levenslang leren is noodzakelijk, en dus wil dit project meer werkstudenten aantrekken en hen beter ondersteunen. (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
 • Psychologische ondersteuning van kansengroepen. Voor deze kwetsbare groepen kan een psycholoog een welkome coach zijn. (Afdeling Studie en Loopbaanadvies)
 • Diversiteit in videotestimonials. Studenten uit alle (kansen)groepen getuigen voor de camera over hun studiekeuze en alles wat daarna komt. (Afdeling Studie en Loopbaanadvies)
 • Pijnpunten bij lesgevers en studenten uit kansengroepen. Met focusgroepen en een speciale projectweek kunnen zij zélf aangeven welke moeilijkheden zij ondervinden. (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen)

Diversiteit in de universiteit: 12 concrete projecten rond duurzaamheid en betrokkenheid

(artikel uit het magazine 'Universiteit Gent, september 2011, p. 10)

Aan de UGent zie je nog altijd té weinig allochtone studenten, jongeren uit kansarme gezinnen of personeelsleden met een beperking. Daar wil de beleidscel Diversiteit en Gender iets aan doen. Zij riep alle faculteiten en universitaire diensten op tot concrete acties. Intussen zijn er 12 projecten gestart.

“De universiteit speelt een belangrijke maatschappelijke rol. We moeten ervoor zorgen dat àlle groepen uit de samenleving de kans krijgen om hoger onderwijs te volgen,” zegt professor Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden en voorzitter van de selectiecommissie van het project rond diversiteit in de universiteit. “Voor heel wat jongeren uit kansengroepen blijft het moeilijk om de weg naar de universiteit te vinden. Dus moeten wij hen daarbij helpen. En eens ze die weg hebben gevonden, moeten we hen blijven ondersteunen, zodat ze jaren later weer buitenstappen met een diploma.”

Ook de Vlaamse overheid is bezorgd om diversiteit in het hoger onderwijs. Daarom begon ze in 2008 met een aanmoedigingsfonds dat alle hogescholen en universiteiten moet aansporen tot méér diversiteit en gelijke kansen. De UGent besliste toen meteen om een centraal beleid te voeren, en richtte de beleidscel Diversiteit en Gender op. Die lanceerde enkele maanden geleden een oproep om concrete projectvoorstellen rond diversiteit in te dienen.

Zaaigeld

En de resultaten zijn héél positief, vindt Kristiaan Versluys. “Er zijn 22 voorstellen ingediend – door maar liefst 9 van de 11 faculteiten en heel wat andere diensten – en daarvan hebben we er 12 uitgekozen. Zij krijgen nu allemaal financiële steun om hun project op te starten. Dat is een soort ‘zaaigeld’: de eerste kiemen kunnen ermee worden gelegd, maar nadien moeten ze wel op eigen middelen verder werken. Het project mag niet zomaar ophouden als het geld op is.” Die duurzaamheid was een van de belangrijkste criteria bij de selectie. Maar daarnaast was ook de betrokkenheid van de kansengroepen zelf een belangrijke voorwaarde.

En er valt nog iets op: bij de grote meerderheid van de projecten gaat het om concrete acties. Er zitten twee onderzoeksprojecten tussen, wat op het eerste gezicht misschien vreemd lijkt. “Uiteraard speelt onderzoek een belangrijke rol als het om diversiteit gaat. Maar zulke onderzoeken gebeuren ook en kunnen bovendien gefinancierd worden via de gewone wegen. Voor dit project zijn we echt op zoek gegaan naar concrete acties, die ervoor moeten zorgen dat de diversiteit aan onze universiteit effectief vergroot. Zo is er bijvoorbeeld een project rond academische wiskundetaal, iets wat voor mensen met een andere moedertaal vaak niet evident is. Maar er zijn ook projecten rond studenten met een beperking, werkstudenten, internationale studenten, enzovoort. Een erg gevarieerd aanbod dus.”

Breed begrip

“Bij het woord ‘diversiteit’ denkt iedereen meteen aan allochtonen, maar het draait natuurlijk om veel méér dan dat,” benadrukt Hanneke Pyck, beleidsmedewerker diversiteit en gender. “We willen de term diversiteit opentrekken. Eigenlijk draait het om elke groep die wél ruimschoots vertegenwoordigd is in de samenleving, maar te weinig aan onze universiteit.” Dat begint stilaan door te dringen tot alle medewerkers van de universiteit. “Dit is al de tweede keer dat we een projectoproep lanceren. Dat gebeurde voor het eerst in 2009, maar toen waren de thema’s veel beperkter. En er zijn toen ook maar tien voorstellen ingediend. Twee jaar later is dat aantal ruimschoots verdubbeld!”

De UGent wil graag een afspiegeling zijn van de maatschappij, en dus blijft de beleidscel Diversiteit en Gender ontzettend belangrijk, legt Hanneke Pyck uit. “We onderzoeken waar de problemen precies zitten, om er dan iets aan te kunnen doen. Zo merken we bijvoorbeeld dat de instroom van allochtone studenten de laatste jaren iets groter wordt, maar dat hun parcours niet altijd even vlekkeloos verloopt. Een van de redenen daarvoor is dat ze weinig gebruikmaken van studiebegeleiding dan autochtone studenten. Zulke onderzoeken zijn belangrijk, maar acties zijn dat zeker ook. Daarom organiseren we bijvoorbeeld ook workshops rond academisch taalgebruik – en de valkuilen daarvan – aan docenten.”

Duwtje in de goede richting

Er zijn dus al heel wat projecten die top-down werken: vanuit de centrale beleidscel sijpelen ze door naar de verschillende faculteiten. Maar het project ‘Diversiteit in de Universiteit’ werkt net van onderuit. En dat is belangrijk, vindt Hanneke Pyck. “Het thema diversiteit leeft al enorm in bepaalde delen van de universiteit, zoals de faculteit Recht en Criminologie. Maar zonder financiële middelen is het moeilijk om duurzame projecten op te zetten. Nu kunnen we hen eindelijk het broodnodige steuntje in de rug geven. Sommige andere faculteiten hebben minder ervaring met diversiteit, dus zij hebben dan weer een duw in de goede richting nodig. Neem nu de faculteit Wetenschappen. Daar zitten vooral blanke, mannelijke studenten. Maar die faculteit wil héél graag dat er ook meer allochtonen en vrouwen binnenstromen. Daarom hebben ook zij een project voorgesteld.”

Contact

Sigried Lievens
Beleidscel Diversiteit en Gender
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
T 09 264 98 23
F 09 264 98 99
Sigried.Lievens@UGent.be