Facultaire diversiteitsteams

Sinds begin 2014 heeft elke faculteit een diversiteitsteam. Het diversiteitsteam heeft als opdracht om het diversiteitsbeleid op faculteitsniveau te initiëren en verder uit te bouwen.

Elk team wordt aangestuurd door een diversiteitscoördinator en is samengesteld uit geëngageerde medewerkers en studenten. Het diversiteitsteam reflecteert over de facultaire diversiteitswerking, bekijkt bestaande processen vanuit een diversiteitsperspectief en zet lijnen uit voor de toekomst. Krijgen alle studenten en personeelsleden voldoende kansen om zich te ontplooien? Is ons aanbod afgestemd op een diverse instroom? Bieden we voldoende omkadering voor een steeds meer divers publiek?

Elk team bepaalt zelf de accenten en wordt daarin ondersteund door de beleidscel Diversiteit en Gender. Meer info over de werking van elk facultair diversiteitsteam kan je vragen bij de 11 diversiteitscoördinatoren.

FaculteitDiversiteitscoördinator
Letteren en Wijsbegeerte

Recht en Criminologie
Wetenschappen
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Economie en Bedrijfskunde
Diergeneeskunde
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Bio-Ingenieurswetenschappen
Farmaceutische Wetenschappen
Politieke en Sociale Wetenschappen en

 

Inspiratiedag diversiteitspraktijken

Op 7 februari 2017 organiseerde de beleidscel Diversiteit en Gender een inspiratiedag voor de diversiteitsteams. Op deze dag werden een aantal diversiteitspraktijken van binnen en buiten de UGent voorgesteld.
 

 De presentaties van de verschillende thema's vindt u hier:  

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Diversiteit september 2016

Nieuwsbrief Diversiteit juli 2015

Nieuwsbrief Diversiteit april 2015

Nieuwsbrief Diversiteit februari 2015

Nieuwsbrief Diversiteit december 2014

Nieuwsbrief Diversiteit oktober 2014

Nieuwsbrief Diversiteit september 2014

Interfacultair diversiteitsnetwerk

Drie maal per jaar kunnen leden van de diversiteitsteams deelnemen aan het interfacultair diversiteitsnetwerk, waar zij expertise en ervaringen uitwisselen m.b.t. een specifiek diversiteitsthema.

 

April 2016 – Interfacultair diversiteitsnetwerk 7: Armoede en culturele diversiteit

November 2015 – Interfacultair diversiteitsnetwerk 6: Personeelsbeleid – Diversiteit op de werkvloer

Mei 2015 - Interfacultair diversiteitsnetwerk 5: Leading change. Hoe veranderingen verankeren en communiceren?

Maart 2015 - Interfacultair diversiteitsnetwerk 4: Taalbeleid en taalondersteuningsinitiatieven academisch Nederlands.

November 2014 - Interfacultair diversiteitsnetwerk 3: Hoe omgaan met diversiteitsvragen? Een handelingskader.

Juni 2014 - Interfacultair diversiteitsnetwerk 2: Onthaalbeleid voor studenten en personeel met aandacht voor diversiteit.

Maart 2014 - Interfacultair diversiteitsnetwerk 1: Introductie diversiteitsbeleid.

 

Contact

Katrien De Bruyn

k.debruyn@ugent.be

T 09 264 98 22