Diversiteitsbeleid

Visie van de Universiteit Gent op diversiteit

De beleidscel Diversiteit en Gender ontwikkelde een visie op diversiteit die door de hele universiteit gedragen wordt. Deze visie werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 februari 2009.

Registratie van kansengroepen aan de UGent

De beleidscel registreert sinds het academiejaar 2009-2010 de in- en doorstroom van studenten uit kansengroepen

aan de UGent.

Diversiteit in de universiteit: diversiteitsprojecten in de faculteiten en administraties van de UGent

In 2010 steunde de beleidscel Diversiteit en Gender een tweede reeks diversiteitsprojecten. Twaalf projecten werden uitgekozen en krijgen financiële steun om de diversiteit aan de UGent nog te versterken.

De gekozen projecten hebben als invalshoeken werkstudenten, studenten met een functiebeperking, internationale studenten, allochtone studenten, gender, ...

Meer info.