Werken aan een stimulerende leeromgeving

"Alle jongeren met talent moeten dezelfde kansen krijgen om succesvol te studeren"

Nog al te vaak bepalen de afkomst of leefomgeving van jongeren hun kansen op studiesucces. De beleidscel Diversiteit en Gender is ervan overtuigd dat een leeromgeving die studenten motiveert, stimuleert en ondersteunt een positief effect heeft op de slaagkansen.

Hoe?

  • Als aanvulling op een kwantitatieve analyse van de aanwezigheid van kansengroepen aan de UGent nam de beleidscel Diversiteit en Gender diepte-interviews af van allochtone studenten die hun studies stopgezet hebben. In het najaar 2009 volgen focusgroepgesprekken met succesvolle allochtone studenten. In dit kwalitatief onderzoek staan de ervaringen van deze studenten met de leeromgeving van de UGent centraal. De beleidscel Diversiteit en Gender publiceerde de resultaten van haar onderzoek naar de ervaring van allochtone studenten met de leeromgeving aan de UGent in het rapport "De wet van de sterksten?".
  • Na dit beleidsmatig onderzoek formuleerde de beleidscel Diversiteit en Gender adviezen die de doorstroom van studenten uit kansengroepen bevorderen.
  • We sensibiliseren medewerkers en ombudspersonen van de UGent over de behandeling van discriminatieklachten.
  • We bekijken samen met de faculteiten hoe we op de UGent infodagen nog meer aandacht kunnen besteden aan diversiteit.
  • Bekijk hier het filmpje met getuigenissen van 3 studenten:

     

Contact

Katrien De Bruyn

Katrien De Bruyn
Beleidscel Diversiteit en Gender
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
T 09 264 98 22
F 09 264 98 99

K.DeBruyn@UGent.be