Onderwijskick@Jong

Actie

Flyer OnderwijsKick

Verschillende onderzoeken tonen aan dat er een lage instroom bestaat in het hoger onderwijs van maatschappelijk kwetsbare jongeren, met name studenten uit etnisch-culturele minderheidsgroepen (ecm), studenten met een atypische vooropleiding, studenten met een lage sociaal-economische status (ses) en studenten die als eerste in de familie hoger onderwijsstudies aanvatten. De ondervertegenwoordiging van deze studenten in het hoger onderwijs is deels toe te schrijven aan het feit dat er rolmodellen ontbreken in de onmiddellijke omgeving van deze jongeren. Anderzijds blijkt er een nood aan een laagdrempelige toegang tot studiekeuzebegeleiding volgens een talentgerichte benadering.

Vanuit dit perspectief start de beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent in samenwerking met vzw Jong en Jobkot in het academiejaar 2012-2013 met het initiatief “OnderwijsKICK”: een 8-delig traject op maat waarbij kwetsbare jongeren in contact worden gebracht met rolmodellen uit etnisch-culturele minderheden (i.e. ouderejaarsstudenten uit het hoger onderwijs) en onder begeleiding kennis kunnen maken met het onderwijslandschap.

Doelstelling

Hiermee willen we de jongeren voorbereiden op het nemen van een belangrijke beslissing na het afronden van het secundair onderwijs door hen te informeren, te sensibiliseren, te laten reflecteren en vooral te prikkelen over de mogelijkheden van het verder studeren.

Doelgroep

Maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Partners

Vzw Jong


Jobkot Beleidscel Diversiteit en Gender
vzw Jong logoJobKot logo
Beleidscel Diversiteit en Gender logo

8-delig traject

Stap 1:

Wijkintroductie (september en oktober 2012)

Stap 2:

Groepsspeeddate met rolmodellen
Vrijdag 9 november 2012 om 19u00
Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg

Stap 3:

Talentenjacht
Vrijdag 14 december 2012 om 19u00
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent, ingang restaurant De Brug

Stap 4:

Speurneus op de SID-in beurs
Zaterdag 26 januari 2013 om 13u00
Flanders Expo, verzamelen aan de Agaatstraat 2

Stap 5:

Bezoek infodag met een mentor
Vrijdag 22 februari 2013 om 19u00
Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg

Stap 6:

Ontdekkingsparcours aan de UGent
Woensdag 20 maart 2013 om 14u00
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent

Stap 7:

Afsluitfeest
Vrijdag 19 april 2013 om 19u00
Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg

Stap 8:

Evaluatie

Meer infomatie?

Projectcoördinatoren Universiteit Gent

Sünbül Karakaya
Sunbul.Karakaya@UGent.be
Beleidscel Diversiteit en Gender, Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
09/264 98 26 of 0472/99 28 81

Marieken De Munter
Marieken.DeMunter@UGent.be
Beleidscel Diversiteit en Gender, Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
09/264 98 27 of 0472/99 28 81

Projectcoördinator vzw Jong

Kadir Vardar
Kadir.Vardar@vzwjong.be
Coördinatie Trajectbegeleiding en Jeugdactivering
Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg
09/268 29 68

Rik De Munnynck
rik.demunnynck@vzwjong.be
Gebiedscoördinator
Gebr. Desmetstraat 108, 9000 Gent
09/224 35 77

SID-IN Beurs

Download hier de foto's van de Sid-in beurs van 26 januari 2013:

Deel 1

Deel 2

Deel 3