Sensibiliseren van ouders uit etnisch-culturele minderheden

Ouderbetrokkenheid

We informeren ouders van allochtone leerlingen over de toekomstmogelijkheden die het hoger onderwijs voor hun kinderen biedt.

Actie

Het is niet voldoende om alleen de jongeren te sensibiliseren, ook hun ouders moeten betrokken worden in dit proces. Via groepsgesprekken met ouders in buurtcentra, moskeeën, allochtone verenigingen,... verduidelijken we de studiemogelijkheden en wijzen we op het belang van verder studeren. Tijdens deze gesprekken ligt de nadruk zowel op het sensibiliseren over studeren in het hoger onderwijs als op het informeren over het onderwijssysteem.

Doelstelling

Ouders van leerlingen uit etnisch-culturele minderheden (ecm) informeren over de toekomstmogelijkheden die het hoger onderwijs voor hun kinderen kan bieden.

Samenwerking rond ouderbetrokkenheid met Intercultureel Netwerk Gent vzw

In overleg met de beleidscel Diversiteit en Gender heeft de vzw Intercultureel Netwerk Gent (ING) in 2009 een module uitgewerkt om aan ouders van pubers opvoedingsondersteuning te bieden. De beleidscel Diversiteit en Gender neemt jaarlijks het thema 'het onderwijssysteem in Vlaanderen' voor haar rekening (timing: voorjaar 2012).

Contact

Sünbül Karakaya Marieken De Munter

Sünbül Karakaya en Marieken De Munter
Beleidscel Diversiteit en Gender
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
T 09 264 98 26 (Sünbül) en 09 264 98 27 (Marieken)
F 09 264 98 99

Sunbul.Karakaya@UGent.be en Marieken.DeMunter@UGent.be