psychosociaal welzijn

Het welzijn van studenten en personeel

  • Als student of academisch personeelslid van een universiteit kun je ook op een veilige manier je verhaal doen over seksisme dat dat je zelf hebt ervaren of waarvan je getuige was bij anderen via het SASSY-platform (Sharing Academic Sexism Stories with You). Deze website is internationaal opgericht voor studenten en personeel binnen universiteiten met als doel:
  1. een veilige ruimte te creëren, opdat iedereen die met seksisme te maken kreeg, zijn verhaal kwijt kan
  2. anderen aan te moedigen om ook met hun verhaal naar buiten te komen en mee te helpen om de structuren die dit seksisme bestendigen, bloot te leggen,
  3. na het verwerven van meer inzicht in de problematiek, over te gaan tot gezamenlijke preventieve maatregelen.