Transgenderbeleid

Beleidsnota transgender

Omdat de UGent het welbevinden van alle werknemers en studenten, dus ook transgenders, belangrijk vindt, wordt een proactief transgenderbeleid gevoerd. Er wordt in de eerste plaats naar gestreefd om structurele discriminatie, i.e. discriminatie als gevolg van procedures en regelgeving, uit te bannen. Daarnaast wordt volop ingezet op open communicatie en sensibilisering.

De beleidsnota werd in september 2016 goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Gebruik van voorkeursvoornaam voor medewerkers en studenten van UGent

Studenten en medewerkers kunnen ervoor kiezen om een zelf gekozen voornaam te gebruiken in alle niet-officiële documenten en communicatie nog voor de juridische voornaamswijziging rond is. Het gaat onder meer over niet-officiële briefwisseling, studenten- en personeelskaarten, emailadressen en klassenlijsten. Officiële documenten als diploma’s en arbeidsovereenkomsten kunnen pas aangepast worden na een officiële voornaamswijziging.

Procedure voor studenten:

Studenten kunnen bij inschrijving, naast de naam en voornaam, een voorkeursvoornaam opgeven die in alle niet-officiële documenten (vb. studentenkaart en e-mailadres) zal gebruikt worden. Ook voor examens kan de student in kwestie de voorkeursvoornaam gebruiken. Het studentennummer zal nadien gekoppeld worden aan de officiële naam, die wel nog zal vermeld worden op het diploma. Wil je tijdens jouw studieloopbaan jouw voornaam aanpassen, dan kan je contact opnemen met Tine Brouckaert (Tine.Brouckaert@UGent.be). Stuur een mail met jouw studentennummer en de voorkeursvoornaam. Indien gewenst kan je ook wijziging van het geslacht en de aanspreektitel in bestaande UGent-databanken aanvragen.

Indien je een nieuwe identiteitskaart hebt, of je wilt jouw diploma aanpassen kan je hiervoor terecht bij studentenadministratie 

Procedure voor personeel:

Een personeelslid zal via Apollo een roepnaam kunnen ingeven die dan gebruikt wordt in het telefoonboek. Het personeelslid kan ervoor kiezen om deze voorkeursnaam ook in correspondentie te gebruiken. Voor de aanpassing van de personeelskaart en het emailadres kan contact opgenomen worden met Tine Brouckaert (Tine.Brouckaert@UGent.be). Stuur een mail met jouw personeelsnummer en de voorkeursvoornaam. Indien gewenst kan je ook wijziging van het geslacht en de aanspreektitel in bestaande UGent-databanken aanvragen.

indien je een nieuwe identiteitskaart hebt kan je dit melden via helpdesk@ugent.be

Genderneutraal taalgebruik

De UGent vindt genderneutraal taalgebruik in communicatie, beleidsteksten, vacatures… erg belangrijk en ontwikkelde daarom een screeningsinstrument (https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/gender/gendertoets.html ). Merkt u niet-noodzakelijke geslachtsgebonden verwijzingen (hij/zij, hem/haar,…) in UGent-communicatie op, dan kunt u dit melden bij tine.brouckaert@ugent.be

Netwerkmomenten

De UGent organiseert voor studenten en personeelsleden netwerkmomenten over de transgenderthematiek. Meld je aan bij Tine.Brouckaert@UGent.be wanneer je op de hoogte wilt gebracht worden van de volgende bijeenkomst.

Sporten aan de UGent

 De UGent heeft een uitgebreid sportaanbod. De sportbrochure en informatie over de infrastructuur en openingsuren vind je hier: https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport

De UGent vindt het belangrijk dat alle medewerkers en studenten kunnen sporten en voert hierin een beleid dat open staat voor iedereen, ongeacht geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke en syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst.

 Kledingvoorschriften zwembad GUSB: zwemmen met een bermuda (uitgerust met zakken) en/of andere kledij is niet toegelaten. Zwembroeken, bikini’s, badpakken, boerkini’s, zwemrokjes en zwemt-shirts zijn toegelaten, zolang ze aan de vereiste veiligheidsgerelateerde en hygiënische voorschriften voldoen.

Gebruik kleed- en doucheruimte: In het zwembad wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke douche en individuele kleedkamers. In het sportcomplex wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke kleed- en doucheruimtes. Indien je gebruik wenst te maken van een aparte kleedkamer, kan je dit aanvragen aan de kassa van het GUSB.

Good practice

Voor de sanitaire voorzieningen voor bezoekers in de faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte wordt neutrale signalisatie gebruikt. Het pictogram geeft aan welke voorziening in de ruimte aanwezig is.

De directie Studentenvoorzieningen organiseerde in het voorjaar 2018 vier vormingen ‘transgenderbeleid aan de UGent’. De informatiesessies waren een samenwerking tussen de beleidscel Diversiteit en Gender, het Transgender Infopunt en de dienst Welzijn & Gelijke Kansen van Stad Gent.

Extra informatie

Het transgender infopunt: http://transgenderinfo.be/

Stad Gent liet begin 2017 een behoefteanalyse uitvoeren door het Transgender Infopunt naar de noden en wensen van transpersonen ten aanzien van de stad. Het rapport vind je hier terug: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Behoefteanalyse%20stad%20Gent%20-%20rapport.docx_0.pdf Naar aanleiding van het onderzoek bracht stad Gent ook de brochure ‘Hij/Zij voorbij’ uit: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20170829_PU_00913_Brochure%20transgenders_HR_2.pdf

De Vlaamse Overheid publiceerde een basisbrochure "Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders", met laagdrempelige informatie voor iedereen met interesse in dit thema: http://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Alles_wat_je_altijd_al_wilde_weten_over_transgenders_2013.pdf

Transgender op het werk. Tips voor werkgevers en werknemers: https://cavaria.be/sites/default/files/2013_brochure_transgenders_op_het_werk_0.pdf

Vragen

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met (