Uitbreiden van gezinsvriendelijke maatregelen


Ouderschapsbeleid

Informatie over de procedures voor en na ouderschap of geboorte vindt u op de pagina Ouderschap.

Oprichting flexpool

Faculteiten en directies kunnen een beroep doen op de flexpool in 2 situaties:

  • Tijdelijke vervangingen n.a.v. zwangerschapsverlof van ZAP-leden en dit met het oog op de continuïteit van onderwijstaken
  • Tijdelijke tewerkstelling van statutaire en contractuele ATP-leden onbepaalde duur die omwille van dringende medische of functionele redenen hun functie niet meer kunnen uitoefenen.

Vragen om gebruik te maken van middelen uit de flexpool verlopen per faculteit:

  1. De decaan bezorgt de aanvraag aan de loopbaanbegeleider van DPO
  2. DPO legt de aanvraag voor aan de commissie
  3. De decaan duidt een tijdelijke vervanger aan of er wordt een tijdelijke herplaatsing aangewend.

Overige maatregelen