Diplomagelijkwaardigheid

Als je als vluchteling wil studeren aan de UGent is een gelijkwaardigheid van je diploma in principe niet nodig, maar als je dit toch wenst, kan je een aanvraag indienen bij NARIC.

Gelijkwaardigheid van je diploma aan een Vlaams diploma

Als je wil studeren aan de UGent is een gelijkwaardigheid van je diploma in principe niet nodig.

Je dient een toelatingsdossier in en de UGent bekijkt zelf je documenten.

Diplomagelijkwaardigheid aanvragen

Wil je toch een diplomagelijkwaardigheid aanvragen, bv. in het kader van tewerkstelling, dan kan je dit doen bij NARIC-Vlaanderen  (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming).

Ook vluchtelingen die niet over alle documenten beschikken, kunnen een aanvraag doen.

Meer info

Voor begeleiding bij het aanvragen van je diplomagelijkwaardigheid kan je ook terecht bij je onthaalbureau.

English version