Financiële steun

Als vluchteling kan je in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid of andere vormen van financiële steun.

Studietoelage

Je moet aan 3 voorwaarden voldoen om een studietoelage van de Vlaamse overheid te krijgen, namelijk nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

Andere vormen van financiële steun

Je kan bij de Sociale Dienst een voorschot op je studiebeurs vragen of financiële steun onder de vorm van een toelage / renteloze lening als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meer info

Sociale Dienst

English version