Toelatingsvoorwaarden

Om aan de UGent te kunnen studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden. De twee belangrijkste voorwaarden zijn diplomavoorwaarden en taalkennis Nederlands of Engels.

Diploma

Taalkennis

Je dient voldoende Nederlands of Engels te kennen.

Toelatingsexamen arts-tandarts

Om toegelaten te kunnen worden tot een bacheloropleiding geneeskunde of tandheelkunde, moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen arts-tandarts.

Andere

Je dient ook te voldoen aan bepaalde voorwaarden m.b .t. solvabiliteit en verzekering.

Meer info

Meer info over toelatingsvoorwaarden en toelatingsprocedure: