Aandacht voor diversiteit in communicatie

Bij het aantrekken van een divers studentenpubliek is het van belang om in de communicatie naar potentiële en toekomstige studenten (en hun ouders) rekening te houden met de achtergrond van jongeren die soms heel divers kan zijn. Als we beogen dat talentvolle jongeren de stap naar de universiteit zetten, moeten ze zich ook kunnen herkennen in en identificeren met de profielen die geschetst worden. Taalgebruik en beeldmateriaal met aandacht voor die verscheidenheid kan hierin een belangrijke rol spelen. 

 Waar kan je op letten bij het gebruik van beeld- en tekstmateriaal? Hoe kan je diversiteit tonen in fotografie en illustraties? Hoe zorg je anderzijds voor een representatief beeld van de opleiding en het studentenpubliek?

 In deze sessie ligt de focus op het gebruik van taal- en beeldmateriaal bij gedrukte communicatie. Er worden tips en advies gegeven zodat je zelf aan de slag kan binnen je eigen faculteit.

 

Sprekers:

Laurens Beke, medewerker Directie Communicatie en Marketing, UGent

Katrijn Provoost, medewerker afdeling Studieadvies, UGent

 

Presentatie:

Diversiteit in communicatie - beeldtaal