Faciliteitenbeleid

Studenten met een bijzonder statuut (o.a. studenten met een functiebeperking) en werkstudenten kunnen faciliteiten bekomen m.b.t. het volgen van lessen en het afleggen van examens. Hoe maak je dit transparant voor alle lesgevers en voor de studenten zelf? Hoe kan je voor een draagvlak zorgen binnen de faculteit?

De faculteit Recht en Criminologie en de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur werkten elk een kader uit. Zij geven toelichting bij hun werkproces en het uiteindelijke resultaat.

Aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen kunnen ook anderstalige studenten faciliteiten bekomen bij het afleggen van examens. Ook hierover krijg je tijdens deze sessie meer toelichting.

 

Sprekers:

Jinske Verhellen, diversiteitscoördinator faculteit Recht en Criminologie, UGent

Sofie Verbrugge, diversiteitscoördinator faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

Gert Van der Goten, studiebegeleider faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, UGent

 

Presentaties:

Faciliteitenbeleid fac. EA

Faciliteitenbeleid fac. RE