Maximumfactuur

Studeren in het hoger onderwijs is duur en voor veel studenten is dit nog steeds een financiële drempel. 

Van de indirecte leefkosten (huisvesting, vervoer, maaltijden, …) is doorgaans goed geweten wat de gemiddelde uitgaven zijn. Van de meeste directe studiekosten echter, de studieboeken en het studiemateriaal nodig voor een specifieke opleiding, is weinig geweten.

Met het project ‘Maximumfactuur’ wil de KULeuven de opleidingsgerelateerde studiekosten enerzijds in kaart brengen en transparant maken en anderzijds wil ze ervoor zorgen dat deze kosten ook betaalbaar blijven door middel van een maximumfactuur.


Spreker(s):

Joke Storme of Elke Van Nooten, Sociale Dienst, KULeuven