Mentoring van studenten door professionals/lesgevers

Mentorsystemen zijn belangrijk voor de sociale en academische integratie van studenten. De meeste mentoringsystemen in het hoger onderwijs zijn opgezet als peer mentoring. Maar er zijn ook vormen van mentoring waarbij de mentor een professional of lesgever is.

In de opleiding Geneeskunde worden studenten vanaf het eerste bachelorjaar ingedeeld in kleine groepjes en elk groepje wordt doorheen de opleiding begeleid door een mentor. Een mentor is een professional of iemand van het personeelskader die de studenten begeleid in het kader van hun professioneel gedrag.

In deze sessie wordt meer toelichting gegeven bij de aanleiding om dit systeem op te zetten, bij de praktische organisatie, welke doelstellingen nagestreefd worden en welke ervaringen dit oplevert voor de betrokkenen.

 

Spreker:

Jan Reniers, opleiding Geneeskunde faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

 

Presentatie:

Mentorschap