Trajecbegeleiding voor anderstalige medewerkers

Hoogopgeleiden met een andere moedertaal hebben het vaak moeilijk om een job te vinden die aansluit bij hun talent. Vaak vormt de kennis van de Nederlandse taal een drempel tijdens het selectie- en wervingsproces. Taal is echter een ontwikkelbare competentie. De diversiteitscoaches van de Directie Personeel en Organisatie bieden  daarom de mogelijkheid tot coaching tijdens het sollicitatieproces en tijdens de eerste stappen van de hoogopgeleide anderstalige (HOA) op de UGent-werkvloer:

  • sollicitatietraining
  • loopbaancoaching
  • jobcoaching
  • taalcoaching (uitbesteed aan Divergent)

Op die manier tracht de universiteit de werkvloer diverser te maken. De kosten voor de ondersteuning binnen de vakgroep of dienst worden gedeeltelijk gedragen door de Directie Personeel en Organisatie.

Contact

diversiteit.personeel@ugent.be