Omgaan met diversiteit

Omgaan met religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit aan de UGent

Lesgevers en medewerkers krijgen steeds vaker vragen die te maken hebben met religie in relatie tot de praktische onderwijsorganisatie en onderwijs-en examenreglementering. Om een antwoord te bieden op de nood aan een overkoepelend kader over het omgaan met religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit, stelde de beleidscel Diversiteit en Gender op vraag van de Directie Onderwijsaangelegenheden een nota op met adviezen en richtlijnen. De nota werd op 13 mei 2016 goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Handelingskader omgaan met diversiteit

De toenemende diversiteit onder studenten en personeelsleden zorgt vaak voor nieuwe vragen, noden en behoeften. We ontwikkelden een handelingskader om op een gefundeerde en structurele manier een antwoord te bieden op deze vragen.

Aandacht voor diversiteit op infodagen voor nieuwe studenten

Hoe verwelkom je studenten op infodagen met aandacht voor diversiteit? Gebruik deze handige checklist met tips voor een warm onthaal voor nieuwe studenten.

Praktijkvoorbeelden omgaan met diversiteit in het hoger onderwijs

Hoe bouw je aan een diversiteitsbeleid? Welke acties kan je ondernemen? Het Steunpunt Diversiteit en Leren ontwikkelde in opdracht van de beleidscel een webpagina met inspirerende praktijkvoorbeelden.

Onderzoek naar UGent-studenten met een migratieachtergrond

Nog al te vaak bepalen de afkomst of leefomgeving van jongeren hun kansen op studiesucces. Een leeromgeving die studenten motiveert, stimuleert en ondersteunt heeft een positief effect op hun slaagkansen, ook in het hoger onderwijs. Lees hier het onderzoeksrapport met beleidsaanbevelingen: De wet van de sterksten

Onderzoek naar UGent-studenten en –alumni met een functiebeperking

Een onderzoek naar de ervaringen van UGent-studenten en –alumni met een functiebeperking geeft concrete beleidsadviezen hoe in praktijk omgegaan kan worden met deze groep van studenten en met een grote diversiteit aan studenten in het algemeen. Lees hier het onderzoeksrapport met beleidsaanbevelingen: (Af)studeren aan UGent en de overgang naar werk

Een leidraad voor internationale onderzoekers en studenten

Voor internationale onderzoekers en studenten is het vaak wennen aan gewoonten en gebruiken die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Deze leidraad kan hen helpen om zich thuis te voelen aan de UGent: Living together as a UGent community

Diversiteits- en genderneutraal taalgebruik

De beleidscel heeft twee instrumenten ontwikkeld waarmee publicaties, beleidsdocumenten, reglementen en vacatureberichten gescreend kunnen worden op correcte formulering en beeldvorming inzake diversiteit en gender.

Screeningsinstrument teksten en beeldmateriaal

Screeningsintrument vacatureberichten