Huisvesting tijdens je studies

Vluchtelingen kunnen een aanvraag indienen voor een kamer, studio of flat in één van de universitaire homes.

Kameraanvraag als (toekomstig) UGent-student

Als (toekomstig) UGent-student (met een diplomacontract van min. 27SP) kan je een kamer aanvragen in één van de gesubsidieerde studentenhomes.

 • Aanvraagprocedure: vanaf 1 maart tot (uiterlijk) 1 mei
 • Huurprijzen

Aandachtspunten:

 • De kamers worden toegekend op basis van een prioriteitenlijst
 • Studenten moeten kinderbijslaggerechtigd zijn (jonger dan 24 jaar)
 • Domiciliëring is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen

Kamers voor vluchtelingstudenten

De UGent heeft een aantal kamers ter beschikking voor vluchtelingstudenten die geen kamer kunnen bekomen via de reguliere aanvraagprocedure (zie hierboven).

Voor wie?

Studenten met het statuut vluchteling of subsidiaire bescherming

De kamers worden toegewezen volgens onderstaande prioriteitenlijst:

 1. Vluchtelingstudenten met een inschrijving als UGent-student met een diplomacontract (min. 27SP)
 2. Vluchtelingstudenten met een inschrijving in het VTHO (Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers)
 3. Vluchtelingstudenten met een inschrijving als gaststudent voor deelname aan het NARIC-assessment in het kader van diploma-erkenning
 4. Vluchtelingstudenten die zijn ingeschreven aan het UCT (Universitair Centrum voor Talenonderwijs)

Aandachtspunten

 • Geen leeftijdsgrens
 • Domiciliëring is mogelijk

Aanvraag

Een kamer aanvragen kan via: refugee@ugent.be

Gerelateerde inhoud