Studiekosten en financiële steun

Bij inschrijving moet je studiegeld betalen, daarnaast zijn er vaak nog andere studiekosten. Ben je erkend vluchteling of heb je het statuut ‘subsidiaire bescherming’, dan kan je in bepaalde gevallen inschrijven aan het beurstarief en kan je ook in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap.

Studiegeld

Het studiegeld is afhankelijk van het type opleiding (bachelor, master, …), het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit (EER of niet-EER) en je verblijfsstatuut. Om in aanmerking te komen voor het ‘beurstarief’ wordt ook rekening gehouden met je inkomen.
Meer informatie: www.ugent.be/studiegeld

Financiële steun

Ben je erkend vluchteling of heb je het statuut ‘subsidiaire bescherming’, dan kan je in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap.
Meer informatie over de studietoelagen: www.studietoelagen.be

Meer informatie

De Sociale Dienst van de UGent geeft je advies over mogelijke financiële steun en helpt je met het aanvragen van een studietoelage: www.ugent.be/socialedienst

(English version)