Duurzaamheidsaward: de Groene Ruijter

'De Groene Ruijter' is een award die projecten ondersteunt die bijdragen aan een duurzamere wereld en UGent.

Doelstellinggroene ruijter

De wedstrijd wil nieuwe projecten en activiteiten in de kijker zetten die kunnen bijdragen tot een duurzamere wereld. Jaarlijks wordt één project tot winnaar uitgekozen en ontvangt het winnende team ‘de Groene Ruijter’ en een geldsom van 1000 euro om het project uit te werken.

De wedstrijd legt de klemtoon op:

 • initiatieven die werken aan een duurzamere studeer-, werk-, leef- en onderzoeksomgeving (afvalverwerking, energiebesparing, voeding, transport, …),  
 • die sensibiliseren en informeren over een bepaald duurzaamheidsvraagstuk (voedselschaarste, materiaalschaarste, biodiversiteit, …)
 • of op een originele manier studenten en personeelsleden of een grotere groep stimuleren tot een duurzamere houding in het algemeen.

Met ‘de Groene Ruijter’ wil de universiteit de bevlogen strijd van Andreas de Ruijter voor een duurzamere wereld verderzetten.
Andreas De Ruijter, overleden in juli 2013, was student burgerlijk ingenieur, behaalde in september 2013 postuum het diploma van burgerlijk ingenieur, was bestuurslid van UGent1010 (D'URGENT), deelnemer van Transitie UGent en trekker van het project Urban Mining.

Deelnamevoorwaarden

 • In het projectvoorstel moet duidelijk aangetoond worden hoe het project bijdraagt tot een duurzamer UGent, evt. uitgebreid naar de hogescholen van de Associatie UGent.
 • Het project moet passen binnen huidig gevoerde milieu- en duurzaamheidsbeleid.
 • Het is voor het indienende team niet evident om andere financieringsbronnen aan te spreken. Wanneer er toch een beroep gedaan wordt op andere subsidiëringskanalen, wordt dit meegegeven.
 • Het project moet binnen het jaar gelanceerd worden.
 • Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Procedure

Projectvoorstel

 • Voorzie in het projectvoorstel een bondige beschrijving van het concept en de doelstelling ervan.
 • Kan je een stappenplan opstellen, met daarin een indicatief tijdschema van het project? Probeer in het voorstel ook een schatting te maken van de geraamde kosten.
 • Probeer een schatting te maken van de impact (indien mogelijk gekwantificeerd) die het project zal hebben op de UGent en zijn duurzaamheidsbeleid.
 • Vergeet zeker niet de partnerships te vermelden die je voor het project evt. aangaat.

De indieners vullen een aanvraagformulier in, samen met een schatting van de kosten en eventuele bijlagen..

Het formulier moet ten laatste op 18 april 2018 opgestuurd worden naar, met vermelding van ‘.

Subsidie

De duurzaamheidsaward betaalt achteraf de gemaakte nuttige kosten terug bij voorlegging van de originele bewijsstukken (facturen, kastickets) aan het duurzaamheidskantoor. Het maximaal terugbetaalde bedrag is € 1000 inclusief BTW. De uiterste indiendatum voor de facturen is 24 april 2019.

Beoordelingscriteria

De projecten worden geëvalueerd op basis van volgende criteria:

 • Originaliteit van het project
 • Raakvlak met huidig duurzaamheidsbeleid: In hoeverre ondersteunt en versterkt het het huidig gevoerde duurzaamheidsbeleid?
 • Impact van het project: Wat wil je bereiken met het project? Hoe groot is de doelgroep? Kan het uitgerold worden naar andere doelgroepen/instellingen/…?
 • Haalbaarheid van het project: Is het project realiseerbaar binnen het vooropgestelde budget en binnen de vooropgestelde timing binnen jullie werkplanning?

Bekendmaking van de resultaten

De deelnemers presenteren hun projectvoorstel op 24 april 2018, om 19u in de raadzaal van het UFO. Na beraadslaging maakt de jury bekend welke deelnemer ‘de Groene Ruijter’ gewonnen heeft. Er wordt ook een publieksprijs uitgereikt.

Samenstelling van de jury

De jury bestaat uit de rector, de ouders van Andreas de Ruijter, de logistiek beheerder, 2 vertegenwoordigers van D'URGENT en een vertegenwoordiger van het duurzaamheidskantoor.

Winnaar 2017

In 2017 werd 'de Groene Ruijter' zowel door de jury als het publiek uitgereikt aan het project ECOzy CORNER. Deze enthousiastelingen bouwden met oude Schampers meubeltjes en hopen daar nu studentenhoekjes mee in te richten: ECOzy corners met toffe, gepimpte meubels, een drinkwaterfontein, een koffieautomaat, ... Zo aanlokkelijk dat ze de energieverslindende drankautomaten kunnen doen vergeten... Daarnaast willen ze met workshops studenten aanleren hoe Schampers en ander afgedankt materiaal een hip 2de leven kunnen krijgen. 

De tweede prijs ging naar studenten die met het project Innovation in Education op zoek willen gaan naar best practices omtrent integratie van duurzaamheid in onderwijs, aan de UGent maar ook door Erasmuservaringen van studenten. Daaruit willen ze enkele methodes en tools concretiseren en beleidsmakers, studenten en professoren mee in het bad trekken.

Dit waren de overige projecten van 2017:

 • Green Make-over, het project van enkele studenten en personeelsleden van de faculteit Diergeneeskunde om op deze afgelegen campus meer aan de slag te gaan met duurzaamheid. Zo willen ze duurzame initiatieven meer kenbaar maken via informatiebordjes en willen ze de vele open groene ruimte op de faculteit nuttiger inzetten voor duurzame initiatieven. 
 • Biotectuur, een ambitieus project om in onze gebouwen duurzamer om te gaan met water en energie via innovatieve kennis en techniek.
 • De milieu-verantwoordelijken van het Home Konvent brachten met Green upstairs! een mooie toekomstvisie voor het dakterras van Home Fabiola. Met tweedehands meubelen en het nodige groen kan dit een prachtplek worden voor de studenten van de Home.
 • Plateau Minérale! kaartte de slechte beschikbaarheid van kwaliteitsvol kraantjeswater aan in de oudste gebouwen van de Universiteit. Voorstellen voor betere signalisatie, de installatie van gezond kraantjeswater op zichtbare plaatsen en aandacht bij renovaties werden ons geserveerd.
 • Water to the people had eveneens aandacht voor de nood aan meer aanwezigheid én zichtbaarheid van kraantjeswater op onze campussen. Zij zouden o.a. graag meewerken aan een creatief watertappunt waar elkeen voor zou vechten om het in zijn gebouw te laten installeren.
 • De afdeling revalidatie van het UZ Gent hielden een roerend pleidooi voor hun moestuinproject, waarbij revaliderende patiënten tijdens hun herstelperiode mee kunnen werken en genieten van een aangelegde duurzame moestuin.
 • De studenten Architectuur en Stedenbouw van De Loeiende Koe lieten ons binnen in 't Salon. Een project waarbij ze verloren ruimtes op campussen omvormen tot gezellige duurzame hoekjes. Met tweedehands meubelen, heerlijke koffie en een creatieve toets verleiden ze studenten en personeel om kale drankautomatenruimtes om te ruilen voor gezelligheid en uitwisseling.

Contact

Meer info: duurzaam@ugent.be