Duurzaamheidsaward: de Groene Ruijter

'De Groene Ruijter' is een award die projecten ondersteunt die bijdragen aan een duurzamere wereld en UGent.

Doelstellinggroene ruijter

De wedstrijd wil nieuwe projecten en activiteiten in de kijker zetten die kunnen bijdragen tot een duurzamere wereld. Jaarlijks wordt één project tot winnaar uitgekozen en ontvangt het winnende team ‘de Groene Ruijter’ en een geldsom van 1000 euro om het project uit te werken.

De wedstrijd legt de klemtoon op:

 • initiatieven die werken aan een duurzamere studeer-, werk-, leef- en onderzoeksomgeving (afvalverwerking, energiebesparing, voeding, transport, …),  
 • die sensibiliseren en informeren over een bepaald duurzaamheidsvraagstuk (voedselschaarste, materiaalschaarste, biodiversiteit, …)
 • of op een originele manier studenten en personeelsleden of een grotere groep stimuleren tot een duurzamere houding in het algemeen.

Met ‘de Groene Ruijter’ wil de universiteit de bevlogen strijd van Andreas de Ruijter voor een duurzamere wereld verderzetten.
Andreas De Ruijter, overleden in juli 2013, was student burgerlijk ingenieur, behaalde in september 2013 postuum het diploma van burgerlijk ingenieur, was bestuurslid van UGent1010 (D'URGENT), deelnemer van Transitie UGent en trekker van het project Urban Mining.

Deelnamevoorwaarden

 • In het projectvoorstel moet duidelijk aangetoond worden hoe het project bijdraagt tot een duurzamer UGent, evt. uitgebreid naar de hogescholen van de Associatie UGent.
 • Het project moet passen binnen huidig gevoerde milieu- en duurzaamheidsbeleid.
 • Het is voor het indienende team niet evident om andere financieringsbronnen aan te spreken. Wanneer er toch een beroep gedaan wordt op andere subsidiëringskanalen, wordt dit meegegeven.
 • Het project moet binnen het jaar gelanceerd worden.
 • Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Procedure

Projectvoorstel

 • Voorzie in het projectvoorstel een bondige beschrijving van het concept en de doelstelling ervan.
 • Kan je een stappenplan opstellen, met daarin een indicatief tijdschema van het project? Probeer in het voorstel ook een schatting te maken van de geraamde kosten.
 • Probeer een schatting te maken van de impact (indien mogelijk gekwantificeerd) die het project zal hebben op de UGent en zijn duurzaamheidsbeleid.
 • Vergeet zeker niet de partnerships te vermelden die je voor het project evt. aangaat.

De indieners vullen een aanvraagformulier in, samen met een schatting van de kosten en eventuele bijlagen..

Het formulier moet ten laatste op 18 april 2018 opgestuurd worden naar, met vermelding van ‘.

Subsidie

De duurzaamheidsaward betaalt achteraf de gemaakte nuttige kosten terug bij voorlegging van de originele bewijsstukken (facturen, kastickets) aan het duurzaamheidskantoor. Het maximaal terugbetaalde bedrag is € 1000 inclusief BTW. De uiterste indiendatum voor de facturen is 24 april 2019.

Beoordelingscriteria

De projecten worden geëvalueerd op basis van volgende criteria:

 • Originaliteit van het project
 • Raakvlak met huidig duurzaamheidsbeleid: In hoeverre ondersteunt en versterkt het het huidig gevoerde duurzaamheidsbeleid?
 • Impact van het project: Wat wil je bereiken met het project? Hoe groot is de doelgroep? Kan het uitgerold worden naar andere doelgroepen/instellingen/…?
 • Haalbaarheid van het project: Is het project realiseerbaar binnen het vooropgestelde budget en binnen de vooropgestelde timing binnen jullie werkplanning?

Bekendmaking van de resultaten

De deelnemers presenteren hun projectvoorstel. Na beraadslaging maakt de jury bekend welke deelnemer ‘de Groene Ruijter’ gewonnen heeft. Er wordt ook een publieksprijs uitgereikt.

Samenstelling van de jury

De jury bestaat uit de rector, de ouders van Andreas de Ruijter, de logistiek beheerder, 2 vertegenwoordigers van D'URGENT en een vertegenwoordiger van het duurzaamheidskantoor.

Winnaars 2018

In 2017 gingen de award en de geldprijs naar een groep internationale studenten die in de homes een ‘swap shop’ willen installeren. De swap shop wordt een gratis kringwinkel, uitgebaat door studenten, waar in- en uitgaande studenten tweedehands spullen voor hun kot kunnen afhalen om ze op het einde van hun verblijf weer te kunnen doorgeven aan de volgende lading internationale studenten.. 

Ook het buddy-programma van het Intercultural Meeting Point UGent werd gelauwerd. Inkomende student-vluchtelingen en internationale studenten krijgen zo een extra toeverlaat. 

Dit waren de overige projecten van 2018:

 • WegMetWegwerp, met de duidelijke boodschap om plastic wegwerp-voorwerpen uit de resto’s (lepeltjes, roerstaven, plastic bestek, kleine sauspotjes, …) te vervangen door duurzamere alternatieven.
  • Duurzame donderdagen@ Kantienberg, waarbij een topchef elke donderdag de studentenresto Kantienberg overneemt en studenten laat kennis maken met gezonde en duurzame voeding.
  • Too good to throw, om niet verkochte maaltijden via een app net voor sluitingstijd aan te bieden aan een niet-UGent-publiek.
  • Milieuacties in de homes zoals het verderzetten en uitbreiden van Maart Milieu Maand, het voorzien van 1 printer per home, het houden van kippen aan de ‘Sterre-moestuin’, het invoeren van de ‘Vermeylen-munt’, het voorzien van bloembakken met kruiden op de vensterbanken van de keukens, …
  • Een ecologisch waardevolle vergroening van de buitenruimte van campus Schoonmeersen.
  • Biotech4nature, een project om over het belang van biodiversiteit en biotechnologie te sensibiliseren.

Contact

Meer info: duurzaam@ugent.be