Transitie UGent

Banner Transitie UGent

Gala van de duurzame universiteit

Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat suggesties voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten willen wij u inspireren om van de UGent een duurzame universiteit te maken. Een universiteit die zich sterk wil engageren voor duurzame ontwikkeling en meer wil doen dan het laag hangend fruit plukken. Een universiteit met UGent’ers die zelf aan de slag willen gaan.

Welkom op 3 mei in de Refter van het Pand van 11u30 tot 14u voor het gala van de duurzame universiteit met de volgende ‘special guests’:

  • De Climate Response: een collectief van wetenschappelijk opgeleide jonge mensen (ook van de UGent!) dat, ondersteund door onbetwistbare data en multi-disciplinaire ervaring, belangrijke vakoverschrijdende conclusies formuleert en ons presenteert.
  • Transitie UGent: een open vernieuwingsnetwerk van academici, beleidsmedewerkers en geëngageerde personeelsleden en studenten, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol moet spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling en dit concreet maakt in een memorandum voor het UGent-bestuur.
  • Vakgroepen, onderzoeksgroepen en diensten, genomineerd voor hun inspirerende, leuke en originele duurzaamheidsinitiatieven.
  • Studenten, gelauwerd om hun straffe engagementen.

Galakledij niet noodzakelijk.

Schrijf je in, zodat we weten hoeveel vol-au-veggies we moeten voorzien. 

Wie zijn we?

Transitie UGent is een open vernieuwingsnetwerk van meer dan 200 kenniswerkers, beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle geledingen. De groep bundelt engagement en expertise en probeert de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige experimenten, acties, ... 

Intussen heeft Transitie UGent aangetoond dat ze heel wat in beweging kan zetten. Verschillende van de door hen voorgestelde projecten werden gelanceerd en de UGent werkte een kader uit waarbinnen heel wat initiatieven – ook los van Transitie UGent – de nodige dynamiek kregen.

We gaan dus door op dit elan. Om nieuwe ideeën te lanceren en uit te werken. Om te denken en te doen.

Iedereen is welkom uiteraard. Ook (nieuwe) personeelsleden en studenten die nog niet eerder deelnamen. 

Memorandum Transitie UGent 2014

memorandum 2014

Memorandum Transitie UGent 2012

memorandum 2012

Voorbije vergaderingen