Transitie UGent

Wie zijn we?

Transitie UGent is een open vernieuwingsnetwerk van meer dan 200 kenniswerkers, beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle geledingen. De groep bundelt engagement en expertise en probeert de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige experimenten, acties, ... 

Intussen heeft Transitie UGent aangetoond dat ze heel wat in beweging kan zetten. Verschillende van de door hen voorgestelde projecten werden gelanceerd en de UGent werkte een kader uit waarbinnen heel wat initiatieven – ook los van Transitie UGent – de nodige dynamiek kregen.

We gaan dus door op dit elan. Om nieuwe ideeën te lanceren en uit te werken. Om te denken en te doen.

Volgende bijeenkomst

Wanneer? 26 februari 2019, 12u-14u30

Waar? Green Hub (UFO)

Programma:

 • 12u: Catering 
 • 12u30: Een overzicht van wat gaande is op vlak van duurzaamheid aan de UGent. Welke Transitie UGent-ideeën gingen aan het rollen? Welke nieuwe projecten staan in de steigers?
 • 13u: Aanschuiven aan thematafels:
  • Universiteitsbrede beleidskeuze duurzaamheid: De komende weken wordt met de faculteiten en directies bekeken hoe 6 universiteitsbrede beleidskeuzes -waarvan duurzaamheid er één is- kunnen vertaald worden naar concrete operationele doelstellingen die zowel ambitieus als haalbaar zijn. Transitie UGent wil linken leggen, krachten bundelen, inspireren, mee brainstormen, … Meer concreet willen we het hebben over:
   • Integratie van duurzaamheid in het onderwijs: Hoe kunnen we studenten vertrouwd maken met de duurzaamheidskwesties van vandaag en hen de nodige competenties aanbieden om met de complexiteit ervan om te gaan? Welke rol kan een faculteit hierin spelen? Wat zijn mooie voorbeelden? We laten experten en ‘frontrunners’ aan het woord.
   • Energietransitie: Door volop in te zetten op energie-efficiëntie en over te schakelen naar groene energie wil de UGent campussen loskoppelen van fossiele energie. Een belangrijk werkpunt hierbij is het optimaler gebruik van ruimte. Dit kan enkel slagen als we activiteiten clusteren, als we het samengebruik als standaard aanzien en als we inbreiden in plaats van uitbreiden. Wat zijn mooie voorbeelden? Prof. Robrecht Raedt geeft een toelichting over de opzet van core facilities binnen de fac. GE, waar verschillende groepen infrastructuur, materiaal en diensten zullen kunnen delen. Maar er zijn ongetwijfeld nog mooie voorbeelden die kunnen ‘triggeren’…
  • Betonstop: Nu het niet enkel meer gaat over ecologisch groenbeheer, maar ook over groenbehoud en groenuitbreiding, hebben we de komende jaren wel wat geld en beleidssteun nodig om groen te compenseren, parking te ontharden, … Hoe kunnen we dit verhaal kracht bij zetten? Hoe kunnen we een samenwerking opzetten tussen wetenschappers, beleidsmakers en geëngageerde personeelsleden en studenten? Misschien kunnen we onze samenwerking al eens zichtbaar maken bij de omvorming van de parking S4 op campus Sterre tot een pop-up’iets’?
  • #Scientists4climate, #YouthForClimate, #StudentsForClimate, #ClimateStrike, #SignForMyFuture: Klimaatactivisme alom. Hoe kunnen we verder druk zetten om de klimaatambities te versterken? Hoe kunnen we als kennisinstelling meer meedoen aan het debat en meer wegen op het beleid?
  • Kunst: Enkele jaren geleden hebben we met kunst en creativiteit (tipping point) duurzaamheid eens op een andere manier in de kijker gezet. Gaan we opnieuw op zoek naar de rol van kunst en cultuur in de transitie naar een duurzame samenleving, samen met onze wetenschap? Green Track, het transitienetwerk van de cultuursector, is alvast geïnteresseerd.

Schrijf je in. Zo weten we precies hoeveel broodjes we moeten bestellen. 

Een nieuw memorandum

Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar nieuwe memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. Ziehier de presentatie.

Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

Memorandum Transitie UGent 2018 

 memorandum 2018

Memorandum Transitie UGent 2014

memorandum 2014

Memorandum Transitie UGent 2012

memorandum 2012

Voorbije vergaderingen